sukran-gunu-25-sozcuk

Şükran Günü Yemeği mi? İşte Bildiğine Şükredeceğin 25 Sözcük ve Söz

Öğrendiğin ilk İngilizce sözcükler hangileriydi?

Tahminimce öğrendiğin ilk sözcükler “good morning,” “my name is…” ya da “how are you?” olabilir.

Öğrenmiş olduğu ilk sözcüklerden biri de muhtemelen “thanks” olmuştur.

İnsanlara nazik sözleri ya da davranışları için teşekkür etmek Amerikan kültürünün önemli bir parçasıdır.

İşte bu nedenle de Amerika Birleşik Devletleri’nde insanların birbirlerine teşekkür etmeleri ve şükran duymaları için bir tam gün bayram ilan edilmiştir: Thanksgiving (Şükran Günü).

Bunu daha önce duymuş muydun?

Bugün yemek, aile ve hayatındaki iyi şeylere şükretmek ile ilgilidir—ve ABD’deki en önemli bayramlardan biridir.

ABD’de yaşamayanlar için bu bayram ilk bakışta biraz tuhaf veya kafa karıştırıcı gözükebilir.

İşte bugün bu yüzden buradayız. Şükran Gününün anlamını, geçmişini ve günümüzde kutlanma şeklini tartışacağız.

Başlıca odak noktamız ise Şükran Gününe özel sözcükler olacak. Özellikle Şükran Günüyle bağdaştırılmış olan 25’in üzerinde sözcük öğreneceksin ve Şükran Günü yemeğine davet edilirsen arkadaşlarını etkileyeceksin!

Bu sözcükleri öğrenmeye başlamadan önce Şükran Günü sorularından oluşan “hızlı bir soru-cevap” bölümü açalım ve bu bayramı daha iyi öğrenelim.

Şükran Günü Ne Zamandır?

ABD’de kutlanan birçok bayram gibi Şükran Gününün tarihi de her sene değişir. Bununla birlikte, her zaman Perşembe gününe denk gelir.

Kasım ayının dördüncü Perşembesi kutlanır.

Şükran Günü Nereden Geliyor?

Internette Şükran Gününün tarihçesi hakkında bol miktarda bilgi ve video bulmak mümkün.

Buna verilebilecek kısa cevap ise Şükran Gününün 1621’de başlamış olduğudur. 1621 senesinde İngiltere’den Amerika’ya gelmiş olan bir grup insan bu yeni ülkeye alışmakta büyük zorluk çeker.

Bir grup Amerika Yerlisi bu İngilizlere yiyecek bitki ekmekte ve zorlu kışı geçirmekte yardımcı olmuş, bu nedenle de bu Yerli dostlarına şükranlarını göstermek ve hala hayatta olmalarını kutlamak için büyük bir yemek ziyafeti vermeye karar verirler.

İnsanların günümüzde hala bu günü kutlamalarının nedeni ise dostlar veya aile ile birlikte olmak ve leziz bir öğün yemek için harika bir zaman olmasıdır. Ayrıca, parti yapmak için de harika bir bahanedir!

Şükran Gününü Kim Kutlar?

ABD’de birçok kişi Şükran Gününü kutlar!

Diğer ülkelerde yaşayan Amerikalılar (“expats” ya da “expatriates” olarak anılır) da bu günü dostları veya diğer Amerikalılar ile birlikte geleneksel Şükran Günü yemeği yiyerek kutlar.

Dini gelenekler ya da inançlara dayanan bazı dini bayramlar bulunmaktadır Christmas, Easter, Ramadan ya da Yom Kippur gibi), ancak Şükran Gününün laik olduğu, yani bir din ya da mezhep ile bağlantılı olmadığı düşünülür.

Elbette, birçok kişi Şükran Günü masasında dua eder ama Şükran Gününe herkes katılabilir. Örneğin, Hıristiyan Şükran Günü, Müslüman Şükran Günü ve hatta Ateist Şükran Günü dahi mevcuttur.

Son olarak, Kanada’da da Şükran Günü olarak kutlanan bir bayram vardır ama bu bayram Ekim ayında kutlanır ve bunun tarihçesi Amerikan Şükran Gününden çok daha farklıdır. Dolayısıyla, bu yazıda “Şükran Günü” dediğimiz zaman bu ABD’de gerçekleştirilen kutlamaları ifade edecektir.

Bu makalenin başlıca odak noktası da işte bu, o halde Şükran Günü sözcüklerimizi öğrenmeye başlayalım!

Şükran Günü Kutlu Olsun! Leziz Bir Gün için 25 İngilizce Söz ve Sözcük

Bu bayram ile ilişkili 10 sözcük ile başlayacağız, böylece bu günün ne ile ilgili olduğunu daha iyi anlayabilirsin. Daha sonra da sık kullanılan 10 Şükran Günü yemeği sözcüklerine bir göz atacağız—göreceğin üzere bazı insanlar için yemekler Şükran Gününün en önemli parçasıdır! Son olarak, Şükran Günü ile ilgili 5 bonus deyim ve ifadeyi seninle paylaşacağız.

Bu sözcüklerin birçoğu ve özellikle de yiyecekleri tanımlamak zor olabiliyor, bu nedenle resimli sayfaların bağlantılarını ekleyeceğim. Ayrıca, tuhaf sözcükler veya telaffuzu zor sözcükler için bir sesli sözlük bağlantısı da paylaşacağım. Keyfini çıkar!

Genel Şükran Günü Sözcükleri

1. Thanksgiving

Bu sözcüğün genel bir tanımını yaparak başlamak muhtemelen iyi bir fikir olacak. Adından da anlaşılacağı gibi bu sözcük, hayatımızda olan iyi şeyler için teşekkür etmek ve şükran duymak ile ilgilidir.

Thanksgiving Day bu bayramın adıdır. Daha önce de belirttiğimiz üzere Kanada’da da aynı adla bir bayram bulunmaktadır ve dünyanın farklı ülkelerinde de bu konsepte benzer kutlamalar yapılır. Bu Amerikan bayramı, tarihçesi nedeniyle diğerlerinden farklıdır ve bunu yazının devamında daha iyi öğreneceğiz.

Thanksgiving sözcüğü, Thanksgiving dinner, Thanksgiving break ya da Thanksgiving program sözlerinde olduğu gibi diğer sözcükleri tanımlayan bir sıfat olarak kullanılabilir.

Amerikalılar, Şükran Günü (ve bazen de Şükran Gününden bir gün önce) konuştukları kişilere “Happy Thanksgiving!” demeyi de severler.

Örnek: Thanksgiving Day is on November 26th this year.

2. Holiday

Bu sözcük basit görünebilir ama aslında kafa karıştırıcı olabilmektedir.

Amerikan İngilizcesinde holiday sözcüğü, herhangi nedenle bazı insanlar için özel olan bir günü ifade etmek için kullanılır.

Resmi tatiller tüm ülke için özel günlerdir ve hükümet tarafından tanınmıştır. Bu resmi tatiller çok sayıda kişi tarafından kutlanır, dolayısıyla da çoğu kişinin o günlerde çalışmaları beklenmez. ABD’de kutlanan resmi tatiller arasında Yılbaşı (New Year’s Day), Anma Günü (Memorial Day), Bağımsızlık Günü (Independence Day), İşçi Bayramı (Labor Day) ve Şükran Günü (Thanksgiving Day) yer almaktadır.

Çoğu Amerikalı bayramları sever çünkü uzun bir hafta sonu tatili geçirirler. Cumartesi ve Pazar günü normal hafta sonu günleridir. Ancak bazı bayramlar Cuma ya da Pazartesiye denk gelir ve böylece işe ya da okula gitmen gerekmeyen gün sayısı üçe çıkar. Harika!

Bazıları ise insanlar o gün çalışmak zorunda olsa dahi “holiday” sözcüğünü kullanır. Örneğin, birçok kişi Sevgililer Günü (Valentine’s Day), Paskalya (Easter Sunday) ve Noel’in (Christmas) bayram olduğunu söyler ama bunların “resmi” tatil olması gerekmez. Bu da devletin bunları resmi tatil haline getirmediği, bu nedenle de bazı insanların bu tatillerde çalışmak zorunda kalabileceği anlamına gelir.

Basit tanımı bu şekildedir ama ABD’de farklı eyaletlerde tatillere ilişkin farklı kanunlar olması nedeniyle bu daha da karmaşık bir hal alır.

Örnek: It is not an official holiday, but many people still celebrate St. Patrick’s Day on March 17th every year by wearing green and eating Irish food.

İngiliz İngilizcesi konuşan biri için holiday, insanların keyifli zaman geçirmek için çıktıkları bir tatil ya da seyahati ifade eder. Amerikan İngilizcesinde ise buna vacation denir. Burada bayram ve tatil arasındaki gibi bir fark vardır.

Örnek (Amerikan İngilizcesi): We will go on vacation to Brazil next year.

Örnek (İngiliz İngilizcesi): We will go on holiday to Brazil next year.

Buna çok benzer bir söz ise holy day olacaktır. Holy day dediğimiz zaman dini bir anlamı olan bir bayram ya da özel günden bahsederiz. Holy, dini açıdan kutsal ya da özel anlamına gelir. Bu kutsal günler arasında Noel, Paskalya ve Yom Kippur (Kefaret Günü) sayılabilir.

Örnek: Good Friday (Hayırlı Cuma) Hıristiyan takvimindeki bir bayramdır. İsa’nın çarmıha gerildiği günü anmaktadır.

Son olarak, izin günü (free day ya da day off ) okula ya da işe gitmen gerekmeyen ya da yapacak bir şeyin olmadığı bir günü ifade etmek için kullanılan günlük bir sözdür. Bir ara (break) ise genellikle birden fazla izin gününü ifade eder.

3. Settler

Yerleşimci (settler), yeni bir hayata başlamak için yeni bir yere taşınan kişidir. Bu eylem için kullanılan fiil ise yerleşmektir ( to settle). Aşağıda 5. sözcükte bir grup yerleşimci (group of settlers) örneğini göreceğiz.

Yerleşimciler aynı zamanda öncüler ya da kaşifler (pioneers ya da explorers) olarak da tanımlanır. Bu sözcükler, yerleşimcilerin çok geniş yeni toprakları keşfetmiş olduklarını ifade eder. Yerleşimciler bazen başkalarına ait topraklara yerleşir. Bu olduğu zaman anlaşmazlıklar doğabilir.

Örnek: As the United States expanded to the west in the 1800s, many settlers moved into new territories and settled on the land.

4. Colony

Bir koloni (colony) başka bir ülke tarafından kontrol edilen toprak ya da bölgedir. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada İngiliz ve Brezilya da Portekiz kolonileriydi. Koloniyi kuran kişilere koloniciler (colonists) denir. Kurdukları koloninin toprakları da kolonileştirilmiş (to be colonized) olur.

Plymouth, Amerika’daki İngiliz kolonisinin adıdır. Günümüzde Massachusetts toprakları içindedir. İlk Şükran Günü kutlaması burada yapılmıştır, bu nedenle de Şükran Günü hakkında konuşulduğunu duyduğun zaman bu koloninin adını duyabilirsin.

Örnek: Britain and France had many colonies in Africa in previous centuries.

5. Pilgrim

Şükran Günü bakımından hacı (Pilgrim) sözcüğü Plymouth kolonisindeki yerleşimcilerden birini ifade eder. Plymouth’ta bulunan Hacılar, 1600’lü yılların başlarında İngiltere’den Amerika’ya göç etmişlerdi. Bu belirli insan grubundan bahsederken “Pilgrim” şeklinde büyük harfle yazarız.

Hacılar dindar kişilerdi. Hepsi, Hristiyanlığın Püriten (Puritan) ya da Metodist (Methodist) kollarından geliyordu. Bununla birlikte, Hacıların ortak bir noktası Ayrılıkçılar (Separatists olmalarıydı. Kiliselerinin İngiltere’de yönetilme şekline inanmıyorlardı ve bu nedenle de İngiltere’den uzak topraklarda dini görüşlerini serbestçe yaşamak istediler.

Örnek: The Pilgrims had difficulties with farming when they arrived to America.

Hacı (pilgrim) sözcüğünün diğer bir anlamı ise belirli dini bir yeri ziyaret eden kişidir. Bu anlamı kullanıldığında “pilgrim” şeklinde küçük harfle yazılır. Bir hacının yapmış olduğu özel ziyarete ise hac (pilgrimage) adı verilir.

Örnek: Every year, millions of Muslim pilgrims perform the hajj, which is a pilgrimage to Mecca, Saudi Arabia.

6. Mayflower

İlk Şükran Gününü kutlamış olan birçok Hacı, Avrupa’dan Amerika’ya Mayflower adlı bir gemi ile seyahat etmişti .

7. Native American

Amerikan Yerlileri (Native Americans), koloniciler 1492 senesinde Avrupa’dan gelmeden önce Amerika topraklarında yaşayan yerli halktı. Günümüzde bu toplumların torunlarına da Native Americans adı verilmektedir.

Christopher Columbus’un Hindistan’a varmış olduğunu düşünmesi nedeniyle bu yerli halka geçmişte “Indians” denilmiştir. Bununla birlikte, kafa karışıklığına neden olması nedeniyle bu sözcül artık tercih edilmemektedir (“Indian” aynı zamanda Hintliler için de kullanılır) ve doğru değildir.

Bir grup Amerikan Yerlisi ya da diğer yerli halka genellikle kabile (tribe) denilmektedir. İlk Şükran Gününe katılmış olan Amerikan Yerli kabilesinin adı Wampanoag kabilesiydi.

Örnek: Many Native Americans died from diseases that the European colonists brought to America.

8. Harvest

Eğer çiftçilik yapıyorsan, genellikle bitki yetiştirdiğin bir tarlan vardır. Yetiştirdiğin bu bitkilere ekin (crops) denir.

Ekinler olgunlaştığı zaman çiftçiler yemek ya da satmak için bu ekinleri tarlalardan getirmek zorundadır. Olgunlaşan ekinlerin toplanması eylemine hasat kaldırmak (to harvest) denir ve bu zamana da hasat zamanı (the harvest) adı verilir.

Şükran Günü ilk olarak bir hasat festivali (harvest festival) olarak zor bir senenin ardından iyi bir hasadı kutlamak için gerçekleştirilmiştir.

Örnek: The coffee harvest was not very good last year, so coffee prices went up.

9. Cornucopia / Horn of Plenty

Bereket Boynuzu (Cornucopia ) sözcüğünü tanımlamak zor olabilir ama bunun bir resmini görürsen muhtemelen bunu hemen anlarsın. Genellikle doğal malzemeler (tarladan ya da ormandan toplanmış) kullanılarak yapılır ve bir sepet gibi örülür. Şükran Günü için bu sepet, hasat sırasında toplanmış olan leziz meyve ve sebzeler ile doldurulur.

Bu hem Şükran Günü hem de hasat zamanının ortak sembolüdür. Bunun diğer bir ismi de horn of plenty (“plenty” sözcüğü “bolluk, bereket” anlamına gelir) olmaktadır.

Bereket boynuzu (cornucopia) aynı zamanda büyük ve harika bir çeşitliliğe sahip şeyler içeren herhangi bir şeyi tanımlamak için de kullanılabilir.

Örnek: The toy store was a cornucopia of fun for the little children.

10. Fall / Autumn

Amerika Birleşik Devletleri’nde genellikle dört mevsim yaşanmaktadır. Kış (winter) Aralık ile Mart arasında, ilkbahar (spring) Mart ile Haziran arasında, yaz (summer) Haziran ile Eylül arasında ve sonbahar (fall) da Eylül ile Aralık arasında yaşanır.

Şükran Günü sonbahardadır bu nedenle de birçok kişi sonbahar sembollerini—dökülen yapraklar, soğuyan hava ve turuncu ve kahverenginin tonları—Şükran Günü ile ilişkilendirir.

İngiliz İngilizcesinde sonbahar autumn olarak geçer. ABD’de ise “autumn” ile “fall” eşit miktarda söylenir, yani her ikisi de kullanılabilir.

Örnek: It’s been especially cold this fall—I hope that doesn’t affect the harvest.

Şükran Günü Yiyecek Sözcükleri

9 seneden uzun süredir ABD dışında yaşıyorum ve özlediğim şeylerin başında Şükran Günü geliyor. Elbette ailemle zaman geçirmeyi seviyorum, ama leziz yemekleri de özlemedim diyemem!

Birçok ailenin farklı gelenekleri ve Şükran Gününde yedikleri farklı yiyecekleri vardır, ama bu bayram ile yakından bağlantılı bazı yiyecek ve ilgili sözcükler bulunur. Hadi bunlar hakkında daha fazlasını öğrenelim!

11. Feast

Bir ziyafet (feast) çok büyük bir yemektir. Bu aynı zamanda bol bol yemek tüketilen bir parti gibi özel ya da eğlenceli bir toplantıdır. Şükran Günü bir ziyafettir ama insanların ziyafet vererek kutladıkları başka günler de bulunur.

Örnek: After the beautiful wedding ceremony, there was a gigantic feast at a very expensive restaurant.

12. Blessing

Genel anlamda bir lütuf (blessing), hayatında olduğu için şanslı olduğun bir şeydir. Bu hayatının özel bir parçası ya da seni mutlu eden bir şey olabilir. Örneğin, birçok kişi çocuklarının onlara bahşedilen birer lütuf olduğunu söyler.

Ayrıca insanların bir yemek öncesinde ettikleri duaya da blessing adı verilir. Dindar kişiler genellikle özel bir yemek öncesinde yemek duası yaparak (say a blessing) bu kadar çok iyi yemek için Tanrıya şükranlarını gösterir.

Şükran Gününde dindar olmayan kişiler de yemek duası yaparak o güzel yiyecekler için şükranlarını gösterirler.

Yemek duasına grace adı da verilmektedir yani artık senden yemek duası yapman (“say grace”) istendiğinde ne yapacağını biliyorsun.

Örnek: Before the guests ate the Thanksgiving feast, Jill said a blessing and told everyone that she was happy they could be together.

13. Turkey

Sonunda yemeklere geldik! Hindi (turkey), insanların sıklıkla Şükran Gününde yedikleri büyük ve tuhaf görünümlü bir kümes hayvanıdır. Yakın tarihli bir Şükran Gününde ABD’de tüketmiş oldukları hindi sayısının 45 milyon olduğu tahmin edilmiştir!

Bu sana çok vahşice geliyorsa ve hindi yemek istemiyorsan bir tofu (bir soya fasulyesi ürünü) olan ve hindi gibi görünmek ve tatmak için işlenmiş tofurkey tercih edebilirsin.

Örnek: In the past, there were many wild turkeys in America, but now almost all of them are domesticated and kept on farms.

14. Gravy

Et suyu (Gravy) et ile birlikte servis edilen bir sostur. Etin pişerken saldığı doğal sular kullanılarak yapılır ve et suyu genellikle kahverengidir ve yapılmış olduğu et ile benzer bir tada sahiptir.

Örnek: This gravy is delicious, but I have a feeling that it is probably not very healthy. I’ll need to do a lot of exercise after dinner!

15. Cranberry / Cranberry Sauce

Turna yemişi cranberry çalılarda yetişen bir çeşit küçük meyvedir. Yabanmersinine benzer ama turna yemişi biraz daha büyüktür ve rengi farklıdır.

Turna yemişi genellikle ekşimsidir, bu nedenle de genellikle turna yemişi sosu (cranberry sauce) yapmak için pişirilir ve şeker ilave edilir. İnsanlar hindi eti yanında turna yemişi sosu yer.

Örnek: Some people who have not tried cranberry sauce with meat think it sounds strange, but you should really try it—t’s delicious! The combination of sweet and salty flavors is excellent.

16. Pumpkin Pie (and Whipped Cream)

Bir payın (pie) ne olduğunu muhtemelen biliyorsundur. Kek gibi bir tatlıdır ama daha kalın, düz ve ıslaktır.

Ama balkabağının (pumpkin) ne olduğunu bilmeyebilirsin. Büyük ve turuncu bir meyvedir. Balkabağını pişirdiğin zaman bunu balkabaklı pay (pumpkin pie) içi olarak kullanabilirsin.

Balkabaklı pay en popüler Şükran Günü tatlısıdır.

Birçok kişi balkabaklı payı üzerinde kremşanti (whipped cream) ile tercih eder. Kremşanti, sıvı halden neredeyse katı hake gelene kadar çırpılmış kremadır (bir çatal ya da mikser yardımı ile).

Örnek: I feel full, but this pumpkin pie is so delicious. Well, you only live once, and it’s Thanksgiving—give me another piece, please! And don’t forget the whipped cream!

17. Yams / Sweet Potatoes

Hint yerelması ve tatlı patates (Yams ve sweet potatoes) bitki kökleridir ve patatesi andırır. Hint yerelması ile tatlı patates arasında bir fark vardır ama çoğu kişi bu farkı bilmez ya da umursamaz. Her ikisi de Şükran Gününde kullanılan tipik yiyeceklerdir.

Bunlar genellikle kaynatılır ve püre haline getirilir ve şeker ya da marşmelov gibi tatlı malzemeler ilave edilir.

Örnek: Those yams look tasty, but could you please serve me the part that doesn’t have marshmallows? They’re too sweet for me.

18. Mashed Potatoes

Mashed potatoes patates püresidir. Genellikle süt, tereyağı ve tuz eklenerek hazırlanır ama birçok farklı baharat ve bitki de eklenebilir.

Örnek: For Thanksgiving, people often eat mashed potatoes with gravy on top.

19. Stuffing / Dressing

Fırında hindi yaptığın zaman genellikle bunun içine pişerken bazı malzemeler koyulur. Bu malzemelere dolma içi (stuffing ya da bazı yerlerde dressing ) adı verilir.

Hindi dolması içi genellikle kereviz, bitkiler ve küp küp doğranmış ekmek içerir ama başka tarifler de bulunur. Bazı insanlar hindi dolması içini yemeyi garip bulurlar ve bunu ayrı bir yerde pişirirler.

Örnek: There always seems to be a lot of stuffing at Thanksgiving, but never enough gravy.

20. Corn

Muhtemelen daha önce mısır ( corn) yemişsindir ve bunu sana açıklamam gerekmez.

Şükran Gününde mısır, kurutulmuş mısır başaklarının genellikle hasat zamanı ile bağdaştırılmış olması nedeniyle bir yiyecekten ziyade bir sembol olarak daha yaygın bulunmaktadır.

Örnek: Some families do eat corn for Thanksgiving, but many people are more interested in eating the special foods that are traditionally associated with the holiday. They may just use corn as decoration on the table.

Şükran Günüyle İlgili 5 Bonus Deyim ve Söz

İşte yukarıda verdiğimiz sözcükler ile bağlantılı bazı sözler ve deyişler.

21. (To be) thankful (for something)

Şükran Günü yakınlarında duyacağın oldukça sık kullanılan bir sözdür. Hayatındaki iyi şeyler için şükran olduğunu ifade eder.

Örnek: Let’s take turns and say what we’re thankful for. I’m thankful that I’m healthy and that all of us could be together for this Thanksgiving feast.

22. (To be) a turkey

Bu Şükran Günü ile bağlantılı değildir ama birisinin hindi olduğunu söylediğin zaman o kişinin tuhaf ya da komik olduğunu söylemiş olursun.

Örnek: As a joke, while John was riding the bus he was making airplane sounds and pretending that he was a pilot. He’s a real turkey sometimes.

23. Hot potato

Kimsenin çözmek istemediği bu yüzden de herkesin birbirine pasladığı zor bir problem ya da duruma hot potato denir. Sıcak bir patatesi tuttuğun zaman ellerin yanar, bu yüzden de onu hızla başka birine vermen gerekir!

Ayrıca, bir top ya da başka bir objeyi mümkün olduğunca hızlı bir şekilde elden ele geçirmeyi gerektiren ve okulda oynamış olabileceğin bir oyunun da adıdır.

Örnek: We still need to plan our presentation, but no one has the time or desire to work on it. The presentation is becoming a hot potato, so someone needs to take charge.

24. Corny

Aptalca, komik ya da kötü anlamlarına gelen bir sıfattır.

Örnek: Now that Tom is a father, he seems to constantly make “dad jokes”—corny jokes that no one laughs at.

25. Black Friday

Özellikle alışverişten ya da indirimlerden hoşlanıyorsan kara Cumayı duymuşsundur.

Geçmişteve günümüzdebirçok kişi Şükran Günü için işten iki gün izin alırdı: Perşembe ve Cuma. Bu da etkin bir şekilde “dört günlük hafta sonu” meydana getirir, böylece birçok kişi Şükran Günü sonrasında seyahate çıkar ve eğlenceli şeyler yapar.

Ayrıca, Şükran Gününden bir ya da iki gün sonrası insanlara Noel alışverişi yapmak için iyi bir fırsat sunar, çünkü Noel genellikle Şükran Gününden bir ay sonradır. Bununla birlikte, pek çok kişi aynı fikre sahiptir ve doğan kaos ortamı ve birçok mağazanın insanlarla dolu olması nedeniyle Şükran Gününden bir gün sonrasına Kara Cuma adı verilmiştir.

Yakın zamanımızda ise özellikle internette birçok mağaza “Kara Cuma İndirimleri” sunmaya başlamıştır. Bazen iyi indirimler olur ve bazen de insanlar iyi indirim olacağını düşünerek bunları görmek için mağazalara gider. İki şekilde de genellikle yılın en yoğun alışveriş günlerinden biridir.

Örnek: I don’t want to go anywhere for Black Friday. People go crazy trying to find good sales, but most of the same deals are available online.

Hadi Pratik Yapalım

Peki, artık Şükran Gününe ilişkin 25’ten fazla yeni sözcük öğrendiğine göre bunlarla pratik yapalım. Wikipedia’nın Şükran Günü için Basit İngilizce girdisi üzerine bu makaleye bir göz at ve yukarıdaki sözcüklerin kaçını bulabileceğini ve anlayabileceğini gör. Bu sözcüklerin birçoğunun zaten o metin içinde yer aldığını gördüğüne ve bunları anlayabildiğine şaşıracaksın—değil mi?

Eğer fırsatını bulursan FluentU ve diğer siteler üzerinde Şükran Günü üzerine başka makaleler oku. Daha da iyisi, Şükran Günü ziyafeti ya da senin Şükran Günü ziyafeti yorumun için birkaç arkadaşınla bir araya gelmeye çalış.

Eğer bu çok zahmetli geliyorsa en azından hayatında şükran duyduğun şeyleri düşünebilirsin.

Şahsen ben bu makaleyi okumak için zaman ayırmana şükran duyuyorum. Bu kafanın içindeki küçük bir Şükran Günü olsa da umarım harika bir Şükran Günü geçirirsin.

Şükran Günün kutlu olsun!


Ryan Sitzman Kosta Rika’da İngilizce ve bazen de Almanca öğretmenliği yapmaktadır. Öğrenmek, kahve içmek, seyahat etmek, diller, yazmak, fotoğrafçılık, kitaplar ve filmler onun ilgi alanları arasındadır, tabi bu sırayla olması şart değil. Sitzman ABC web sitesinden hakkında daha fazlasını öğrenebilir ve onunla iletişime geçebilirsin.

Enter your e-mail address to get your free PDF!

We hate SPAM and promise to keep your email address safe

Close