jak-napisać-list-po-angielsku

Jak napisać list po angielsku: poznaj 5 przydatnych rodzajów listów

Drodzy czytelnicy,

piszemy do Was ten list, aby uzmysłowić Wam, jak ważną życiową umiejętnością jest pisanie listów.

Czy wiecie jak napisać list po angielsku?

Jak bardzo może się to różnić od napisania rozprawki do szkoły lub wysłania wiadomości koledze? Czasami sama umiejętność pisania może okazać się niewystarczająca. Nawet w dzisiejszych czasach, opanowanych przez komunikację internetową, pisanie listów jest bardzo istotną umiejętnością.

Pisanie listów dzisiaj nie różni się szczególnie od tego, jak robiono to dwadzieścia lat temu, ale w dzisiejszych czasach nabiera specjalnego znaczenia. Dlaczego? Ponieważ należy poświęcić odrobinę czasu, aby wstać od komputera i własnoręcznie wysłać list. Dzięki temu będzie miał on dla odbiorcy znacznie większą wartość.

Wiedza na temat tego, jak napisać list po angielsku, pomoże Wam dostać pracę, nawiązać bliższe relacje i o wiele więcej. Dowiedzcie się zatem już dziś, jak napisać list po angielsku!

Z wyrazami szacunku,
FluentU

P.S. Jesteście gotowi? Zapraszamy do czytania!

Jak napisać list po angielsku: kilka praktycznych porad

Większość listów opiera się na tym samym szablonie

Na najbardziej podstawowym poziomie, wszystkie listy są takie same. W jaki sposób? Poniżej znajdują się elementy, które można znaleźć w prawie każdym liście:

 • Data. W przypadku e-maili data pojawia się automatycznie, więc nie musimy się tym martwić. Jeśli jednak piszemy tradycyjny list, odręcznie bądź na komputerze, musimy pamiętać, aby w górnym rogu umieścić datę.
 • Pozdrowienie. Niezależnie od tego, czy będzie to “Hello” (cześć) czy “Dear” (Drogi/Droga), w tym miejscu określamy, do kogo adresowany jest list.
 • Przyczyna pisania. Na początku należy krótko i zwięźle wyjaśnić, dlaczego do kogoś piszemy.
 • Szczegóły. W kolejnym akapicie powinniśmy dokładnie opisać sprawę, w której piszemy, ze wszystkimi szczegółami, które mogą być ważne dla adresata.
 • Podpis. Na końcu musimy się podpisać używając zwrotu grzecznościowego “Sincerely” (Z poważaniem)  lub “Yours truly” (serdecznie pozdrawiam), po którym podpisujemy się imieniem i nazwiskiem.

Powyższe punkty zawierają wszystkie podstawowe informacje o tym, jak napisać list po angielsku. Będziecie je wykorzystywać pisząc oficjalne pisma, ale także każdy inny rodzaj listu. Powitanie, treść i podpis. Proste, czyż nie?

Są to absolutne podstawy, które należy zapamiętać. Teraz skupimy się nieco na szczegółach i konkretnych przykładach.

Możecie dowiedzieć się więcej o języku używanym w różnych rodzajach listów, oglądając filmik “Jak odpowiadać na spam” oraz “Pisanie służbowego e-maila” na  FluentU. Na FluentU znajdziecie wiele tematów, które dotyczą sytuacji z prawdziwego życia. Dzięki temu nauczycie się posługiwać językiem jak native speaker, ponieważ FluentU do lekcji wykorzystuje autentyczne materiały, takie jak wywiady, wiadomości, przemówienia i wiele innych. A korzystać z aplikacji możecie w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji mobilnej na iOS i Android.

Zanim jednak przejdziemy do pisania listu, musicie wiedzieć, co należy umieścić na kopercie.

Jak prawidłowo zaadresować kopertę do Stanów Zjednoczonych

Skąd możemy mieć pewność, że nasz list dotrze do adresata? Kluczem jest prawidłowe zaadresowanie koperty. Każdy kraj ma swój system, który może różnić się od tego, do którego jesteście przyzwyczajeni.

Adres na kopercie, która ma dotrzeć do odbiory w USA, powinien wyglądać następująco:

Jane Smith
1234 Washington St. Apt. 14A
Chicago, IL 60290

Należy wiedzieć kilka rzeczy związanych z adresowaniem listów w Stanach Zjednoczonych:

 • Pierwsza linijka powinna zawierać imię i nazwisko odbiorcy (w takiej kolejności).
 • Pod spodem należy napisać numer budynku, a następnie nazwę ulicy.
 • Numer mieszkania lub skrzynki pocztowej znajduje się na samym końcu. Można go również umieścić poniżej nazwy ulicy bądź obok, stosując skrót “Apt.” (mieszkanie).
 • Trzecia linijka to nazwa miejscowości, po której następuje przecinek, skrót nazwy stanu i kod pocztowy (pomiędzy nazwą stanu a kodem nie stawiamy przecinka)
 • Kod pocztowy składa się zwykle z pięciu cyfr, ale czasem zdarza się, że zawiera także myślnik i 4 kolejne cyfry.

Adres nadawcy należy umieścić w lewym górnym rogu, a dane odbiorcy powinny znaleźć się na samym środku koperty.

Jak prawidłowo zaadresować kopertę do Wielkiej Brytanii

W Wielkiej Brytanii adresowanie koperty wygląda nieco inaczej. Poniżej znajduje się przykład zaczerpnięty z oficjalnej strony brytyjskiej agencji pocztowej British Royal Mail.

Miss S Pollard
1 Chapel Hill
Heswall
BOURNEMOUTH
BH1 1AA

Wysyłając list do Wielkiej Brytanii, należy kierować się następującymi zasadami:

 • W pierwszej linijce powinno się znaleźć imię i nazwisko odbiorcy lub nazwisko i pierwsza litera imienia.
 • W drugiej linijce należy wpisać numer domu i nazwę ulicy (w tej kolejności).
 • W trzeciej linijce wpisujemy nazwę mniajszej miejscowości lub części miasta, w której mieszka nasz adresat.
 • Czwarta linijka to nazwa miasta wpisana drukowanymi literami.
 • Na końcu, w ostatniej linijce należy wpisać kod pocztowy, również wielkimi literami.

Wysyłając list do Wielkiej Brytanii, dane odbiorcy należy umieścić w lewym dolnym rogu koperty, natomiast adres nadawcy wpisujemy na odwrocie, z dopiskiem “Return address” (adres zwrotny).

 

Te zasady są bardzo ważne, jeśli planujecie wysyłać korespondencję do Stanów Zjednoczonych lub Wielkiej Brytanii!

Nagłówek listu: Co powinien zawierać

W przypadku niektórych listów dobrze jest umieścić nagłówek – część poprzedzającą zasadniczą treść. W nagłówku znajdują się ważne informacje dotyczące zarówno adresata jak i nadawcy.

W przypadku oficjalnej korespondencji, takiej jak aplikacje, reklamacje czy listy motywacyjne, należy użyć następującej formy nagłówka:

Twoje imię i nazwisko
Adres
Miasto, kod pocztowy
Numer telefonu
Data

Imię i nazwisko odbiorcy
Tytuł zawodowy lub stanowisko odbiorcy
Nazwa firmy lub organizacji
Adres
Miasto, kod pocztowy

W przypadku nieoficjalnego listu takiego jak np. notka z podziękowaniem, wystarczy zamieścić datę i podpis.

Jak napisać list po angielsku: 5 podstawowych typów listu

Koperta jest zaadresowana i gotowa do wysyłki. Nagłówek został prawidłowo umieszczony i wypełniony. Teraz nadszedł czas na napisanie stosownej treści.

Na miejsca, gotowi, pisać!

1. List motywacyjny (cover letter)

List motywacyjny jest niezbędny przy ubieganiu się o pracę. Z reguły jest wysyłany jako uzupełnienie biografii w procesie rekrutacyjnym.

List motywacyjny to szansa na przedstawienie się pracodawcy i przekonanie go, że jest się najlepszym kandydatem na dane stanowisko. Wiele ofert pracy zawiera listę poszukiwanych kwalifikacji i doświadczenia, które powinny być wskazówką, co należy zawrzeć w liście.

Taki list powinien być utrzymany w pozytywnym tonie i spersonalizowany, co oznacza, że za każdym razem powinien być inny, w zależności od pozycji o jaką się ubiegamy.

Forma listu motywacyjnego

[Nagłówek]

Powitanie

– Jeśli znamy imię odbiorcy, piszemy “Dear Mr./Mrs.” (Szanowny Panie/Szanowna Pani) [imię odbiorcy]

– Jeśli nie wiemy, kto będzie odbiorcą listu, możemy napisać: “To Whom It May Concern.” (Do osoby zainteresowanej)

Pierwszy akapit

– Przedstawiamy się i podajemy, o jaką pozycję się ubiegamy.

– Jeśli to może mieć znaczenie, warto podać skąd dowiedzieliśmy się o wolnym stanowisku.

Drugi akapit

– Wyjaśniamy, dlaczego nasze doświadczenie, umiejętności i osobowość czynią z nas idealnego kandydata na tę pozycję.

– Należy podać konkretne przykłady, ale bez dosłownego powtarzania CV.

Trzeci akapit

– Dziękujemy adresatowi listu za poświęcony czas.

– Podajemy numer telefonu lub e-mail, pod którym jesteśmy dostępni.

Sincerely (z powazaniem),

[Podpis] — w tym miejscu należy własnoręcznie się podpisać, już po wydrukowaniu listu.

[Imię i nazwisko] — wydrukowane.

Powszechnie stosowane wyrażenia:

 • I learned about this opportunity from…
 • Dowiedziałem się o tej pracy z…
 • As you can see from my resume…
 • Jak można zobaczyć w moim CV…
 • My [specific skill] makes me an excellent candidate for this position.
 • Moja [dana umiejętność] czyni mnie idealnym kandydatem na to stanowisko.
 • It would be my pleasure to arrange a meeting with you at your earliest convenience.
 • Z przyjemnością spotkam się z panem/panią w najbliższym możliwym terminie.
 • Thank you for your consideration.
 • Dziękuję za wzięcie mnie pod uwagę.

Przykładowy list motywacyjny

Na portalu Monster możecie znaleźć kilka przykładowych listów motywacyjnych, odpowiednich dla różnego rodzaju stanowisk. Live Career z drugiej strony, pozwala stworzyć list motywacyjny na podstawie podanego na ich stronie szablonu. Polecamy skorzystać z tych stron, ponieważ mogą posłużyć jako świetny punkt wyjścia przy pisaniu własnego listu motywacyjnego.

2. List rezygnacyjny (letter of resignation)

List rezygnacyjny, inaczej wypowiedzenie, to pismo w którym oficjalnie informujemy pracodawcę o zakończeniu współpracy. Wiele firm wymaga od pracowników, aby wypowiedzenie zostało złożone co najmniej na dwa tygodnie przed planowaną datą odejścia z pracy.

Listy rezygnacyjne są z reguły bardzo krótkie. Ilość treści, jaka powinna zostać w nich zawarta, zależy od polityki firmy i przyjętych zwyczajów. Jedyna informacja, jaką bezwzględnie należy umieścić w wypowiedzeniu, to data planowanego zakończenia pracy.

Pamiętajcie, aby zachować pozytywny ton. W wypowiedzeniu nie należy umieszczać żadnych skarg, zwłaszcza tych natury osobistej, niezależnie od powodu rezygnacji ze stanowiska. Po angielsku powszechnie używa się określenia “burn bridges” (palić za sobą mosty), czego nie warto w takiej sytuacji robić. Dobrze jest zachować prawidłowe relacje z firmą na wypadek, gdybyśmy w przyszłości musieli ponownie z nimi współpracować.

Forma listu rezygnacyjnego

[nagłówek]

Dear Mr./Mrs. (Szanowna Pani/Szanowny Panie)  [imię odbiorcy]

Pierwszy akapit

– Określamy stanowisko, z którego rezygnujemy i jeśli jest taka potrzeba, dodajemy również nazwę działu.

– Określamy datę zakończenia pracy.

Drugi akapit (opcjonalnie)

– Opisujemy powód rezygnacji.

– Dołączamy pozytywną opinię o czasie spędzonym w firmie.

– Proponujemy znalezienie lub przeszkolenie nowego pracownika, aby ułatwić proces wprowadzania go na stanowisko.

– Dziękujemy firmie za zdobyte doświadczenie.

Sincerely/Respectfully yours, (Z wyrazami szacunku)

[Własnoręczny podpis]

[Imię i nazwisko]

Powszechnie stosowane wyrażenia:

 • I am writing to inform you of my resignation from [job title], effective [date of termination].
 • Piszę, aby poinformować o mojej rezygnacji ze stanowiska [tytuł stanowiska] z dniem [data zakończenia pracy].
 • My experience with [company name] has been valuable.
 • Praca w firmie [nazwa firmy] dała mi bardzo cenne doświadczenie.
 • I will be happy to assist in training my replacement in my remaining time with the company.
 • Z radością wykorzystam czas pozostały w firmie na przeszkolenie mojego następcy.
 • Thank you for the opportunities and experiences you’ve offered me.
 • Dziękuję za otrzymaną szansę oraz doświadczenie.

Przykładowe listy

Monster oferuje dobry szablon tutaj, warto również zajrzeć pod następujący link i przekonać się co proponuje portal Muse. Listy rezygnacyjne są do siebie bardzo podobne, więc w tym wypadku można śmiało powtórzyć utarty szablon.

3. List uzupełniający (Follow-up letter)

List uzupełniający to wiadomość, którą wysyłamy już po wejściu z kimś w kontakt, a najczęstsze przyczyny wysłania takiego listu to:

 • Sprawdzenie postępu sprawy. Taki list wysyłamy po około tygodniu od ostatniego kontaktu. Z reguły chcemy się dowiedzieć, czy dana osoba otrzymała naszą poprzednią wiadomość, kiedy możemy oczekiwać terminu spotkania lub czy zostaliśmy przyjęci do pracy.
 • Podziękowanie komuś po spotkaniu. Po spotkaniu  biznesowym lub rozmowie o pracę, w dobrym tonie jest wysłanie e-maila do osoby, z którą rozmawialiśmy. Możemy podziękować za poświęcony czas i potwierdzić kwestie ustalone na spotkaniu.

List uzupełniający powinien być zwięzły i uprzejmy, a długość nie powinna przekraczać jednego akapitu.

Forma listu uzupełniającego

[nagłówek]

Dear Mr./Mrs. (Szanowna Pani/Szanowny Panie)  [imię odbiorcy]

Pierwszy akapit, gdy dziękujemy komuś za spotkanie

– Przypominamy danej osobie, kiedy rozmawialiśmy po raz ostatni.

– Dziękujemy tej osobie za spotkanie.

– Wspominamy istotne tematy i ustalenia, do jakich doszło podczas spotkania.

– Życzymy danej osobie dobrego tygodnia i wyrażamy nadzieję na kolejne spotkanie.

Pierwszy akapit, gdy oczekujemy potwierdzenia

– Przypominamy danej osobie, kiedy rozmawialiśmy po raz ostatni.

– Określamy, na jaką informację czekamy.

– Życzymy danej osobie dobrego tygodnia i wyrażamy nadzieję na kolejne spotkanie.

– Dziękujemy za poświęcony czas.

Sincerely (Z poważaniem), / Yours truly (Z wyrazami uznania), / Awaiting your reply (czekam na odpowiedź),

[Odręczny podpis]

[Imię i nazwisko]

Powszechnie stosowane wyrażenia:

 • Thank you for taking the time to meet with me on [date].
 • Dziękuję, że poświęcił pan/pani czas na spotkanie ze mną [data]
 • It was a pleasure speaking with you about…
 • Cieszę się, że mieliśmy przyjemność porozmawiać o…
 • I’m writing to confirm…
 • Piszę, aby potwierdzić…
 • I’d appreciate a response regarding…
 • Byłbym wdzięczny za odpowiedź w kwestii…
 • I look forward to hearing from you / meeting with you again.
 • Czekam na odpowiedź/ mam nadzieję na kolejne spotkanie.

Przykładowe listy

Na portalu The Muse możecie znaleźć świetny przykład takiego listu, który można wykorzysatć po wysłaniu aplikacji o pracę. Na stronie internetowej About znajdziecie przykłady listów uzupełniających na wiele okazji, a wszystkie są dostępne pod tym linkiem.

4. List z podziękowaniem (Thank you letter)

Listu z podziękowaniem używamy jako bardziej oficjalnej formy podziękowania komuś za coś. Możemy go zastosować, aby podziękować za:

 • Otrzymany prezent.
 • Obecność na zorganizowanej przez nas imprezie.
 • Zaproszenie na jakąś uroczystość.
 • Pomoc w jakiejś sprawie.

List z podziękowaniem to wyjątkowy sposób na okazanie wdzięczności, zwłaszcza jeśli jest napisany odręcznie. To oznacza, że poświęciliśmy swój czas i pokazuje uznanie dla danej osoby.

Forma listu z podziękowaniem

[Data]

Dear (Drogi/Droga) [Imię odbiorcy],

Pierwszy akapit

– Wspominamy powód wysłania listu.

– Dziękujemy danej osobie!

– Dodajemy osobisty komentarz.

Yours truly (Twój/Twoja), / Sincerely (Serdecznie pozdrawiam),

[Podpis]

Powszechnie stosowane wyrażenia:

 • Thanks so much for…
 • Wielkie dzięki za…
 • I was thrilled to receive your gift!
 • Twój prezent sprawił mi ogromną radość!
 • I am touched by your generous gift.
 • Jestem wzruszony tym hojnym prezentem.
 • I really appreciate your [gift / assistance].
 • Naprawdę doceniam Twój [prezent/ pomoc].
 • You have my heartfelt thanks.
 • Jestem Ci wdzięczny z całego serca.
 • It was very kind of you to…
 • To naprawdę miło z Twojej strony…

Przykładowe listy

Na portalu Write Express możecie znaleźć liczne przykłady nieoficjalnego listu z podziękowaniem. Z kolei na tej stronie znajduje się pokaźna kolekcja notek z podziękowaniem na każdą okazję.

5. Reklamacja (Letter of complaint)

Reklamacja, czy też list z zażaleniem, to pismo, w którym chcemy zwrócić uwagę odbiorcy na nasze niezadowolenie np. z usługi bądź produktu. Taki list może być trudny do napisania, ponieważ nie tak łatwo powiedzieć coś negatywnego, nie będąc przy tym obraźliwym lub niegrzecznym.

Pamiętajcie: to, że składamy reklamację, nie znaczy, że musimy kogoś atakować. Dobrym sposobem, by uniknąć bycia niegrzecznym, jest opisanie czystych faktów, bez dodawania osobistych odczuć.

Jeśli posiadamy jakiekolwiek dokumenty związane ze sprawą np. rachunki czy zdjęcia, należy dołączyć je do listu.

Forma reklamacji

[nagłówek]

Powitanie

– Jeśli znamy imię odbiorcy piszemy “Dear Mr./Mrs.” (Szanowny Panie/Szanowna Pani) [imię odbiorcy].

– Jeśli nie wiemy, kto będzie odbiorcą listu, możemy napisać: “To Whom It May Concern.” (Do osoby zainteresowanej).

Pierwszy akapit

– Podajemy z jakiego produktu bądź usługi jesteśmy niezadowoleni.

– Opisujemy problem, uwzględniając daty, nazwy, numery seryjne produktu i inne szczegóły.

– Należy wspomnieć, czy już podjęliśmy jakieś kroki w stronę rozwiązania problemu.

Drugi akapit

– Opisujemy jakie rozwiązanie problemu byłoby dla nas satysfakcjonujące.

– Ubiegamy się o zwrot pieniędzy, jeśli zamówiony przez nas przedmiot jest uszkodzony lub nie działa prawidłowo.

– Dołączamy numer telefonu i e-mail, pod którym jesteśmy dostępni.

– Z góry dziękujemy odbiorcy za odpowiedź.

Sincerely (z poważaniem)/ Respectfully yours (z wyrazami szacunku),

[Odręczny podpis]

[Imię i nazwisko]

[numer sprawy, jeśli istnieje]

Powszechnie stosowane wyrażenia:

 • I am writing to report an issue I experienced with…
 • Piszę do państwa, aby zgłosić problem z…
 • I’d like to bring an error to your attention.
 • Proszę, aby zwrócili państwo uwagę na pewien problem.
 • I am dissatisfied with…
 • Jestem niezadowolony z…
 • I would like to be compensated for my troubles in the form of [reasonable compensation request].
 • Za zaistniałą sytuację oczekuję rekompensaty w formie [rozsądna propozycja rekompensaty].
 • I look forward to resolving this issue together.
 • Mam nadzieję, że wspólnie uda nam się rozwiązać ten problem.
 • I can be reached at [your phone number] to discuss the matter further.
 • Jestem dostępny pod numerem [numer telefonu] w celu przedyskutowania szczegółów.

Przykładowe listy

Możecie znaleźć doskonałe przykłady reklamacji na stronie Georgia Department of Law. Federalna Komisja Handlu na swojej stronie również udostępnia korzystne szablony.

Drodzy czytelnicy, myślę, że jesteście gotowi, aby aplikować o pracę, dawać wypowiedzenia, a nawet składać reklamacje bez obrażania kogokolwiek. Wiedza jak napisać list po angielsku to niezwykle przydatna umiejętność, którą teraz śmiało możecie dopisać do listy swoich umiejętności!

If you liked this post, something tells me that you'll love FluentU, the best way to learn English with real-world videos.

Experience English immersion online!

Enter your e-mail address to get your free PDF!

We hate SPAM and promise to keep your email address safe

Close