föreläsning engelska

Visdom på video: 16 inspirerande TED talks för engelska studerande

Föreställ dig en lägereld—en hög brinnande trä i mitten av lägret.

Elden i sig är inte så speciell, men vad som händer runt den är det.

Människor har genom historien suttit ner vid den och delat historier.

Ibland är historierna läskiga, men ofta är de inspirerande.

Om du inte har tillgång till en lägereld men gillar att höra bra historier, har du tur. Internet har liknande platser.

TED.com är en plats där man kan höra inspirerade personliga berättelser , diskussioner och föreläsningar på engelska—också känt som TED Talks.

För engelska studerande kan dessa föreläsningar fungera som instruktioner. Alla TED Talks för engelska studerande är fulla av tips och idéer du kan använda för att förbättra ditt liv och världen runt dig. Många av dem handlar om produktivitet, lärande och språk och är jättebra för övning i att lyssna.

Eftersom föreläsningarna inte har ett manus på riktigt samma sätt som TV-serier eller är redigerade som dokumentärer, känns det som att se människor ge tal i verkliga livet. I den här artikeln kommer vi lista de bästa TED Talks till varje person som lär sig engelska.

Learn a foreign language with videos

Varför TED Talks för engelska studerande är bra för de som lär sig engelska

  • TED Talks handlar om erfarenheter. Till skillnad från annat videomaterial, delar alla TED talare med sig av saker de lärt sig. Det här gör föreläsningen enklare att relatera till och dessutom mer praktisk eftersom de själva lärt sig genom egen övning.
  • De ger ofta användbara råd. Nästan alla TED Talks handlar om problemlösning. De ger dig tips du kan använda direkt och förbättra ditt liv i enlighet med det tipset.
  • Det som sägs finns nedskrivet i text för varje video. Varje TED video har ett manus med undertexter på olika språk. Det här betyder att du kan öva på din läsförståelse och lyssna medan du tittar på videon. För att läsa det nedskrivna klicka bara på “Transcript” alternativet nedanför videon. Om du tittar på föreläsningen på YouTube, lär dig hur du läser det nedskrivna från den här guiden.
  • De ger en läslista. Nästan varje TED talare ger en lista på böcker och artiklar relaterade till ämnet de talar om. Detta hjälper dig att få detaljerad information som möjliggör egen efterforskning eller övning i att läsa.
  • De är inspirerande. Till skillnad från träningsvideos på internet, handlar alla TED Talks om något speciellt och relevant för världen. TED Talks ger dig ofta motivation och hjälper dig att expandera ditt perspektiv på olika ämnen.

16 inspirerande TED talks för engelska studerande

1. “Varför jag fortsätter att höja rösten, även när människor hånar min accent” av Safwat Saleem

Om du vill tala ett språk väl, behöver du öva på att tala. Men ofta har engelska studerande en annan accent än modersmålstalare. Detta kan vara pinsamt för de studerande och möjligen leda till ett minskat övande. Fast i en upplevd cirkel av skam kan detta göra att den studerande aldrig når några höjder i engelskan.

Men varför är det skamligt om någon talar med en annan accent? Safwat Saleem, som är pakistan-amerikan, ställer den här frågan i sitt TED talk. Han delar sin egna personliga resa, och berättar hur han insåg att annorlunda inte är samma som att ha fel. Om du någonsin känt dig generad för din egen accent, kommer denna föreläsning säkerligen inspirera dig och kanske ge dig självförtroendet att höja din röst om och om igen.

2. “TED’s hemlighet till bra offentligt talande” av Chris Anderson

Människor tror generellt att för att vara en bra talare måste du ha en bra röst, teatraliska gester, emotionella berättelser om barndomen och kanske ett attraktivt yttre.

Chris Anderson har varit utställningskurator för TED Talks i 15 år och har en annan uppfattning. Enligt honom är den huvudsakliga komponenten i ett offentligt tal idén du vill dela med lyssnarna du talar till. Ett imponerande tal bygger på en central idé i ditt huvud, del för del, genom ord och bilder. Och viktigast av allt, dina idéer bör vara användbara för människorna som lyssnar på dig.

Väldigt ofta fokuserar språkstuderande för mycket på tekniska detaljer av sitt tal och mindre på innehållet. Den här föreläsningen hjälper dig att göra starkare kopplingar mellan orden du använder och idéerna du vill förmedla och är perfekt för de som kanske kommit lite längre i sina studier och vill använda Ted talks för engelska studerande för att nå fram till kärnan i språket!

3. “Låt oss lära för kunskap — inte provresultat” av Sal Khan

Alla som har gått i skolan håller med om en sak—att den behöver förändras. I utbildningens namn går studenter igenom en process som inte bara är obehaglig, men kanske också skadlig för lärande.

Sal Khan, grundare av Khan Academy, lokaliserar problemet i skolans grundläggande struktur. Han ber oss att föreställa oss ett hus. Om grunden av den inte är perfekt utan bara acceptabel, kommer den byggnaden någon dag rasera. På samma vis, om de grundläggande färdigheterna i ämnen som matematik eller engelska bara till hälften är förstådda, kommer studenternas lärande också brytas ned.

Sal tycker att det som behöver förändras är behovet av bemästra ett ämne och inte tiden att lära sig ett ämne. Detta tankesätt är inte bara användbart för skolstudenter, men också för alla språkstudenter i världen.

4. “Den pedantiska härligheten hos The New Yorker’s komma drottning” av Mary Norris

När vi läser en artikel i ett magasin eller en nyhetstidning, läser vi inte bara en skribents hårda arbete, men också ett arbetslag av redaktörer som hjälpte författaren skapa det bästa tänkbara arbetet. Men dessa redaktörer arbetar i bakgrunden, och får därför inte sitt arbete uppmärksammat.

Marry Norris är en redaktör i en av världens bästa litterära magasin—The New Yorker. I denna föreläsning delar hon sin erfarenhet av att vara “komma drottningen” och hur hon redigerar arbetet av de bästa skribenterna i vår tid. Hon tar riktiga exempel och pratar om de grammatiska och stilistiska regler hon använder när hon redigerar artiklarna hon tilldelas.

Den här föreläsningen är väldigt bra och också ett roligt sätt att få avancerade studenter att förstå konsten i att redigera och få inblick i standarder kring grammatik som följs i litterära magasin. Många studenter kommer bli förvånade när de inser att mycket av den vanliga engelskan vi använder i vardagliga samtal anses inkorrekt av redaktörer. Det är därför titeln har ordet pedantisk i sig, eftersom det betyder att hitta fel i någon annans arbete.

5. “Varför inte skapa egna ord?” av Erin McKean

Om du läser engelskans historia, kommer du inse hur den förändras väldigt snabbt. Många människor undrar regelbundet över hur nya ord träder in i språket. Väldigt få engelsktalande vet om att de flesta orden i dagens engelska fanns inte ens för hundratals år sedan.

Erin McKean studerar ord och skapar lexikon. Hon är en av de människor som bestämmer vad ord betyder och hur de bör användas. Oväntat nog vill hon att du hittar på nya ord. Här har vi alltså kommit till ett intressant TED talks för språkstuderande!

Ofta tror engelska studerande att språket är som en objektiv vetenskap—de förändras inte. Men ord är bara en överenskommelse mellan människorna som använder språket. Om många människor håller med om att ett ord betyder något på ett språk, blir det ordet en del av vokabulären.

Engelska studenter känner ofta sig som utomstående som behöver följa språkets regler, att de annars begår ett pinsamt brott. Regler är såklart viktiga. Men McKean får oss att inse att språket kräver aktivt deltagande och att skapa nya ord kan ses som kul sätt att expandera språket snarare än att göra “fel”.

6. “Metaforiskt talat” av James Geary

En metafor är när vi ger ett objekt ett annat namn än vanligt för att göra en jämförelse. Exempelvis kallade Shakespeare världen en “scen” och jämförde människor med skådespelare.

Som du kan se är en metafor är inte bara ett sätt att jämföra saker men också se att förändra hur man ser dem. Om Shakespeare sa att världen var ett fängelse, skulle vår idé om världen definitivt vara mer negativ jämfört med metaforen om en scen.

James Geary pratar om denna förmåga som metaforer har att förändra tänkande. Han använder enkla exempel och till och med psykologi för att visa hur vi kan använda dem i våra dagliga konversationer. Engelska studerande kommer definitivt lära sig hur man använder ord för att göra ett avtryck på lyssnarna och förbättra sin förmåga i att tala.

7. “Konsten att beskriva” av Nalo Hopkinson

Människor älskar historier för att de gillar att leva sig in i andra verkligheter. Tänk på en bok du älskar och det är stor chans att den får dig att känna som om du verkligen levde i världen den beskriver.

Detta TED Talk handlar om strategierna du kan använda i ditt skrivande för att attrahera läsare till ditt arbete. Det ger exempel från riktiga böcker och praktiska tips som du kan använda för att få läsaren känna vad karaktärerna känner.

Att hålla dessa tips i åtanke kan hjälpa studerande att använda sina ord på ett mer ändamålsenligt sätt. Den här videon hjälper oss också att förstå varför vi gillar vissa texter och vad som gör dem speciella. Vi inser inte alltid detta när vi läser en bok eftersom vi inte fokuserar på de exakta sätt som orden har använts.

För mer skrivtips, har vi den här ovärderliga guiden för nybörjare.

8. “Hur du blir bättre på saker du bryr dig om” av Eduardo Briceño

Eduardo Briceño pratar om två zoner under hans föreläsning—zonen av lärande och zonen av prestation. Enligt honom blandar vi ofta ihop dessa två och får inga resultat även efter vi arbetat väldigt hårt. Den viktiga poängen här är inte hur hårt vi arbetar men helt enkelt hur vi arbetar.

Zonen av prestation är där vi gör vårt bästa. Vi har bemästrat de flesta förmågorna, så vi kan inte förvänta oss en massa misstag. Zonen av lärande när vi arbetar på områden som behöver förbättras. Vi fokuserar på att förbättra saker vi inte är bra på .

Så om du är advokat, är din zon av prestation när du gör en specifik del av ditt jobb som du är bra på (förbereda mål). Men det kan finnas områden av ditt arbete som du fortfarande tycker är svåra. Att spendera tid med att arbeta på dessa komponenter skulle betyda att du är i zonen av lärande.

Briceño förklarar hur vi borde öva annorlunda när vi lär oss och hur vi inte ska förväxla hårt arbete med lärande. Många gånger fokuserar vi för mycket på prestation när det ironiskt nog gör vår prestation sämre över tid om vi ignorerar sakerna som gör att vi kan förbättra oss.

9. “4 skäl att lära sig ett nytt språk” av John McWhorter

Känner du att du behöver anstränga hårdare under studietimmarna?  Känner du att din motivationsnivå minskar allt eftersom du fortsätter att öva på engelska?

Om du behöver mer motivation och fler anledningar att fortsätta lära dig ett främmande språk, är den här föreläsningen för dig. Den riktas mot engelska modersmålstalare, men samma råd kan appliceras på alla.

John McWhorter berättar engagerat för oss om fördelen med att lära sig ett främmande språk. Inte bara kan det hjälpa dig att bekämpa sjukdomar som demens, det gör också att du deltar i världen på ett bättre sätt genom att lära dig om olika kulturer.

10. “Varför du ska definiera dina rädslor snarare än dina mål” av Tim Ferriss

Hur många gånger har du hört rådet att sätta mål är nyckeln till framgång? De flesta människor hör det minst hundra gånger i sina liv.

Tim Ferriss har en väldigt ovanlig syn på framgång. I hans föreläsning påpekar han att det vi är mest rädda för är handlingarna vi behöver uträtta för att lyckas.

Han förklarar en enkel men obekväm strategi som han själv använder, som går ut på vad han kallar “läget av rädsla.” Istället för att ignorera det som gör oss rädda, ber han oss konfrontera det och helt enkelt göra det som behöver krävs. Den här strategin förbättrar inte bara en enskild förmåga men också personen i sin helhet.

11. “Vad är en Snollygoster? En kort lektion i politiskt språk” av Mark Forsyth

Mark Forsyth’s föreläsning är en fantastisk guide till att förstå hur politiker använder språket och hur du kan förstå dem. Enligt honom använder de främst språket för att forma hur vi ser på verkligheten.

Nästan alla av oss är bekanta med våra politikers lögner, men Forsyth säger att det är mycket mer komplext än så. Han pratar om ett flertal ord och deras ursprung, exempelvis“president” och hur de användes för att förändra människors syn på politiker.

För de som vill titta på Ted talks för engelska studerande är detta en fest i ord där de signifikant kan utöka sitt vokabulär på bara sex minuter.

12. “De första 20 timmarna – hur du lär dig vad som helst” av Josh Kaufman

Har du någonsin funderat på att lära dig någonting men släppt idén för att du trodde att du inte hade tid? Eller började du lära dig någonting genom att läsa om det och insåg efter ett par veckor senare att du fortfarande inte nämnvärt hade förbättrats?

Josh Kaufman gick igenom liknande upplevelser, men som tur var hittade han en lösning. Genom sin forskning upptäckte han att du kan lära dig vad som helst på 20 timmar bara genom att börja öva på det. Han ville lära sig ett musikinstrument och han började helt enkelt bara spela instrumentet, medan han lärde sig om det på samma gång.

Hans råd är en pärla för nybörjare som precis startat.

13. “5  tekniker för att prata vilket språk som helst” av Sid Efromovich

Efromovich är vad som kallas en “hyperpolyglot,” vilket betyder att han kan tala många språk. När han blev vuxen kunde han prata fyra språk och i de kommande åren lärde han sig tre till.

Baserat på sin erfarenhet pratar han om fem metoder han snappat upp för att lära sig vilket språk som helst. Den första är lite förvånande att göra misstag, vilket han säger är en väldigt viktig del av att träda förbi ens modersmål och börja tala det andra språket.

Han har många insiktsfulla tips om uttal, övning och läsning som han tar från sina egna språk, inklusive spanska, portugisiska och såklart engelska, så kika in här om du tycker om TED talks för engelska studerande!

14. “Konsten att stava” av Gina Cooke

Att stava på engelska är förvirrande för de flesta studenter. Många människor förstår inte varför ord som låter liknande stavas så annorlunda och varför olikt låtande ljud stavas så lika.

Detta TED Talk försöker att förklara reglerna för engelsk stavning. Gina Cooke använder metaforen med en lök och försöker på så vis förklara hur det fungerar. Precis som lökens många lager, är stavning också ett resultat av flera aspekter såsom historia, betydelser och strukturen av ett ord.

I föreläsningen förklarar hon på ett fint sätt hur de olika sätten att stava fyller olika funktioner i det engelska språket genom att använda ordet “ett.” Varje engelska studerande oavsett nivå bör titta så de förstår varför saker stavas som de gör.

15. “Hur du tar kontrollen över din lediga tid” av Laura Vanderkam

Hur många gånger har vi tänkt att vi kan göra en uppgift på en timme medan det i verkligheten tog oss fem?

Det här misstaget görs av nästan alla i sina vardagliga liv men Laura Vanderkam studerar människorna som inte gör sådana misstag och använder sin tid till fullo.

Enligt henne är våra hjärnor inställda på att vi har för många uppgifter på en vecka medan de samtidigt dramatiskt underskattar tiden vi behöver för att klara av dem. Hennes lösning är inte att “spara” tid som många av oss gör, men att organisera våra liv på ett sådant sätt tiden “sparar” sig själv.

Det här tankesättet kommer vara extremt hjälpfullt för engelska studerande eftersom många hoppar över att öva på att läsa eller tala vissa veckor. Känslan av att det helt enkelt inte finns tillräckligt med tid för att öva på allt regelbundet är kanske det största skälet till att många språkstuderande misslyckas eller ger upp sin övning.

16. “Snabb språkhackning” av Benny Lewis

Språk handlar om kommunikation. Vi glömmer det här när vi börjar lära oss. Vi börjar studera det som matematik, men vad vi inte vet är att det svårt att lära sig ett språk på det sättet.

Det bästa sättet att lära sig engelska eller något annat språk på är genom direkt användning och praktisk övning. Vi lär oss vårt första språk, vårt modersmål, genom att lyssna på det och kommunicera genom det.

Benny Lewis delar sin egen resa och hur han upptäckte det bästa sättet att lära sig ett nytt språk på. De bästa råden han gav var att använda de vanliga orden som är kända världen runt, som “Coca-Cola.” På det här sättet kan en studerande snabbt memorera ordet och dessutom börja använda språket omedelbart.

 

Alla dessa TED Talks för engelska studerande är inspirerande och underhållande. Men de skulle inte göra en skillnad såvida du inte faktiskt använder råden de ger i ditt engelska lärande!


Dhritiman Ray är författare av skönlitteratur, poesi och facklitteratur. Han specialiserar sig på ämnen som utbildning, psykologi och livsstil. För att veta mer klicka här.

If you liked this post, something tells me that you'll love FluentU, the best way to learn English with real-world videos.

Experience English immersion online!

Comments are closed.