formell-engelska

Hur du pratar formell engelska: Bara byt dessa artiga ord mot de du redan känner till!

Varje dag i mellanstadiet plockade jag upp nya slang ord från mina vänner. 

Jag kände mig cool när jag använde dem, tills jag oavsiktligen svor framför mina föräldrar.

Men istället för att skälla ut mig för mitt oartiga språk, gav mina föräldrar mig en lång föreläsning.

Det handlade om formell engelska, och hur viktigt det är att veta skillnaden mellan artigt och informellt språk.

Formell engelska bör användas på arbetsplatsen och i skolan, med människor du inte känner särskilt väl och i andra situationer där du vill framstå som professionell och artig.

Självklart kan linjen mellan formell och informell engelska vara lite suddig ibland. Det handlar inte bara om att undvika oartiga slang ord (även om det är viktigt!).

Det finns några engelska ord som du kanske använder hela tiden, utan att inse att det finns mer formella alternativ.

I detta blogginlägg ska vi visa dig hur du enkelt talar formell engelska som en modersmålstalande genom att bara göra ett par justeringar i din vokabulär. 

Vad formell engelska kan göra för dig

Att bemästra denna aspekt av språket kan ta dig långt i livet. Här är några av de många fördelarna det kan ge dig.

  • Skapa underbara första intryck: Vare sig det är en intervju, en första dag på ett nytt jobb eller en träff med dina svärföräldrar, kommer formella språkkunskaper säkerligen imponera på de engelsk-talande du möter.
  • Bli mer självsäker, diplomatisk och övertygande: När du vet hur du talar artigt men bestämt, blir du mer självsäker i dig själv som engelsktalande och kommer därför naturligt smälta in i många situationer.
  • Skapa värdefulla kontakter på nätverks-träffar: Formell engelska gör det enklare för dig att möta andra människor och kommunicera tydligt under professionella omständigheter.
  • Automatiskt förbättra dina skrivfärdigheter: Arbetsrelaterade e-mails, CV:n, rapporter eller uppsatser kräver alla formella engelska färdigheter. Om du bemästrar denna form av kan din skrivförmåga automatiskt bli bättre och mer mångsidig.
  • Leverera bättre föreläsningar och presentationer: Du kommer inte bli nervös innan en konferens och människor kommer faktiskt bli intresserade av vad du har att säga!

5 regler för formell engelska (med många ord som du kan använda direkt)

Formell engelska är inte ett nytt språk eller särskilt annorlunda från den engelska du är van vid. Den är bara mer”officiell” och grammatiskt precis.

Faktum är att mycket av detta förhållningssätt bygger på att enkelt byta ut ett vanligt, vardagligt ord för ett mer formellt sådant.

Att känna till de rätta orden för den rätta situationen är en förmåga som varje självsäker talare har bemästrat. Du kan göra samma genom att gradvis expandera din formella vokabulär.

Nedan ska vi visa dig några formella alternativ till vanliga informella ord som du kanske redan använder regelbundet. Sedan visar vi dig några formella alternativ till andra typer av vanliga informella ord du kanske redan använder regelbundet. Sedan visar vi dig formella alternativ till andra typer av engelska ord i både talad/verbal och skriven engelska.

formell engelska

För att verkligen bemästra skillnaden mellan informell och formell engelska, kan du öva med riktiga engelska videos på FluentU. FluentU erbjuder allt från fåniga Youtube videos till seriösa tal, så du kan höra vokabulären och stilen som modersmålstalande använder i olika omständigheter.

Till exempel, jämför den vardagliga engelskan i denna skämtsång med det strukturerade, artiga språket i den här nyhetsrapporten om (väldigt!) unga entreprenörer.

Ännu bättre, du kommer aldrig behöva oroa dig för att missa ett ord. Varje FluentU video kommer med interaktiva bildtexter, flashcards, rolig frågesport, vokabulär listor och mer så du aktivt förbättrar din engelska medan du tittar. Ta med dig denna övning i engelska var du vill med IOS eller Android appen.

1. Kom ihåg dessa formella alternativ till vanliga informella ord

formell engelska

Det här är bara några av de mest vanliga formella/informella ordparen du kan överväga. För en längre lista, kan du titta in på denna karta på engVid och dessutom denna PDF guide som är gratis som innehåller övningar.

Istället för find out, använd ascertain.

We need to ascertain who to speak with about this issue.

Istället för sorry, använd I apologize.

I apologize for the technical errors.

Istället för show, använd demonstrate.

This report demonstrates the importance of widening our audience.

Istället för I think, använd In my opinion.

In my opinion, the best course of action is…

Istället för pricey eller costly, använd expensive.

That shipping service may be too expensive for our budget.

Istället för let, använd permit eller allow.

Would you allow me to sit at this table?

2. Byt formella mot informella plural

Undvik vardagliga ord som tons, loads eller heaps.

Istället kan du använda many, much eller several.

Informellt: “I have tons of books on this topic at home.”

Formellt: “I have several books on this topic at home.”

3. Använd “Could” och “May” istället för informella hjälpverb

Modal verbs är en typ av “hjälpverb” som ofta uttrycker tillåtelse, nödvändighet eller möjlighet.

Till exempel, i meningen “Tim can direct the project,” är can hjälpverbet som indikerar att Tim har tillåtelse att sköta projektet. På engelska är vissa hjälpverb ansedda mer formella eller artiga än andra. Några vanliga exempel kommer nedan.

Istället för can, använd could. Det här är särskilt viktigt när du ställer frågor.

We could make a reservation for your clients at the bistro.

Could I use your restroom, please?

Istället för might, använd may.

I may schedule the meeting for Friday, depending on her schedule.

May är ett annat formellt alternativ för can i frågor eller när du uttrycker tillåtelse.

May I use your restroom, please?

You may leave work early.

4. Undvik förkortningar och korta former

Short forms och förkortningar stavas ut helt vanligtvis när det gäller formell skriven engelska.

Till exempel, säger vi cell phone eller mobile phone istället för cell, examination istället för exam, television istället för telly eller TV och photograph istället för pic.

Could you please repeat your cell phone number?

The date of the examination is March 23.

This photograph needs more editing before it is published.

Stava ut vanliga förkortningar som as soon as possible istället för att bara skriva ASAP och congratulations istället för congrats.

Could you send me the report as soon as possible? Thanks!

Congratulations on your new job, Tom! I am extremely proud of how far you have come.

På ett liknande sätt ska du undvika “sms-tal” eller internet slang i formella kontexter, till och med e-mails.

Så om någon säger eller skriver någonting roligt, svara då inte bara med “lol :)” eller “lmao” eller “omg!”

Istället kan du svara med “That is hilarious!” eller någonting liknande.

5. Skriv med formella hälsningar och farväl

I e-mails, brev, så kallade memos och andra former av officiell korrespondens bör du tilltala mottagaren artigt.

Börja med en formell hälsning. Använd Dear [name/title] till skillnad från heyhi, et.c.

Dear clients…

Dear Anush…

Håll det formellt och enkelt genom att avsluta med Sincerely. Undvik de mer informella fraserna cheers eller best.

Vänligen,

Dr. Doe.

 

Formell engelska bygger på ett par enkla regler, så att lära sig det bör inte vara ett problem. Faktum är att när du väl är van vid formell engelska, kan du enkelt byta fram och tillbaka mellan formellt och informellt språk. Att utveckla en formell vokabulär kommer ta lite tid, men det kommer vara en givande och berikande övning. Lär dig och använda ett par ord per dag! Och om du dessutom adderar konversationer på engelska med vänner och kollegor, har du allt du behöver för att bli en självsäker och flytande engelska talare!


Archita Mittra är en frilansskribent, journalist, redaktör och pedagog. Titta in på hennes blogg eller kontakta henne angående förfrågningar kring frilansande/pedagogik.

Enter your e-mail address to get your free PDF!

We hate SPAM and promise to keep your email address safe

Close