ingilizce-sart-cumleleri

If Clause, İngilizce Şart Cümlelerini 5 Adımda Anlayabildiğini Düşün!

What would you do if you were rich?

Ne demek istiyorum? Biraz kafa karıştırıcı bir cümle.

Bu soru senden iki şey yapmanı istiyor: (1) zengin olduğunu ve (2) zengin biri olarak neler yapacağını düşünmeni.

Şöyle cevaplayabilirsin: “If I were rich, I would fly first class to Hawaii.  I would buy a car!  I would travel all over the world.”
“Zengin olsaydım, birinci sınıfta Hawii’ye uçardım. Bir araba alırdım. Tüm dünyayı gezerdim.”

Fakat çok fazla heyecanlanmadın çünkü hepsi hayal.

Zengin değilsin. Bunların hepsi kafanda!

İngilizce gramerde bu tür hayali cümlelere conditional sentence yani şart cümlesi denir.

Geçmişe, geleceğe ve günümüze dair hayali durumlardan bahsederken İngilizce şart cümleleri kullanırız.

Gelecekte olabilecek veya asla olmayacak durumları ifade ederken şart cümlelerini kullanırız.

Geçmişte değiştirilemeyen eylemler için şart cümlelerini kullanırız.

Şart cümlelerine hakim olmak biraz zor fakat öğrenmek  son derece faydalı.

Neyse ki  bazı temel bilgiler  ve bir çok alıştırma  ile  bir native speaker gibi pek yakında koşul cümlelerini kullanabileceksin.

IF Clause, İngilizce Şart Cümlelerini 5 Adımda Anlayabildiğini Düşün!

1. Would ve if için dinle

İngilizce şart cümleleri if kelimesi ile kullanılır ve sıklıkla cümleye if ile başlanır.

İngilizce okurken ve dinlerken if kelimesinin olması durumunda bunun bir şart cümlesi olma ihtimali yüksek.

Ardından would kelimesini dinle veya ara. Bütün koşul cümleleri would kelimesini içermeyebilir fakat genelde bulunur.  Bazı şart cümlelerinde would yerine will kullanılır bu yüzden bu kelimeye de dikkat et.

Eğer bir cümlede if ve would/will görürsen ilgilenmen gereken bir şart cümlesi olduğunu bilmelisin.

2. Cümleyi basit parçalara ayır

Bir şart cümlesini fark ettiğinde iki cümleye ayırarak (cümlenin iki ana kısmı) daha kolay anlayabilirsin.

Şart cümlesinin iki cümleciği: (1)  if clause ve (2)  would (ya da will) cümleciği.

İngilizce şart cümleleri örnek verecek olursak

 • If you exercised every day, you would be so fit.

Cümleyi virgül ile ayrılmış yerinden iki kısıma ayır.

 • If you exercised every day, (ilk cümlecik)
  Eğer her gün egzersiz yapsaydın
 • you would be so fit. (ikinci cümlecik)
  çok zinde olurdun.

Artık anlaması daha kolay olmalı. If‘li cümle şarttır yani ilk önce olması gereken şey.

Would cümleciği, yalnızca if cümleciğinin bir sonucu olarak gerçekleşebilir. Eğer her gün egzersiz yapsaydın fit, zinde, olacaktın .
If you don’t exercise, you will not be fit.
Eğer her gün egzersiz yapmazsan zinde olmayacaksın.

Fitness, zindelik, İngilizce gibi her gün çalışma gerektirir.

3. Farkı tiplerdeki İngilizce şart cümleleri öğren

İngilizce şart cümleleri üç tip temel tipte kullanılır ve bunlar if clause type 1, type 2, ve type 3 diye adlandırılır.

Allah’tan, isimlerini hatırlaması kolay.

Her bir tip şart cümlesi gramer açısından küçük farklara sahip ve farklı amaçlar için kullanılıyor.

If Clause Type 1 şart cümlesi:

 1. tip şart cümlesi gerçekleşmesi mümkün bir durumdur.

If clause type 1, gerçekçi durumları, planları, eğer biz bir şey yaparsak gerçekleşebilecek şeyleri ifade etmek için kullanılır. Önceki örneklerin aksine, bu tipte would yerine will kullanılır. Genellikle bu şart cümlesinde present tense yani geniş zaman fiiller her iki cümlede de kullanılır.

 • If I eat all the chocolate, I will feel sick tomorrow.
  Eğer bütün çikolatayı yersem yarın hasta olacağım.

Bu örnekte, kesinlikle olacak bir durumu hayal ediyorum.  Eğer bütün çikolatayı yersem kesinlikle yarın hasta olacağım. O zaman çikolatayı yememeliyim.

 • If I study hard, I will pass the exam.
  Eğer çok çalışırsam sınavı geçeceğim.

Çok çalışmak işe yarar. Bir sınavı geçmek, çok çalışmanın muhtemel bir sonucudur.

If Clause Type 2 şart cümlesi:

İngilizce şart cümleleri türlerinden 2. tipe bakalım. Bu biraz daha zor. 2. tip şart cümlesi muhtemelen olmayacak şeyleri ifade eder.  Bunlar, adeta imkansız, olması muhtemel olmayan hayali şeyler olabilir.

Bu durumda would kullanırız.

If’li cümlede fiil  past tense yani geçmiş zaman olurken  would ile olan cümlede ise fiil present tense yani geniş zamanda olur.

 • If I bought a Ferrari, I would have no money left.
  Eğer bir Ferrari alsaydım geriye hiç param kalmazdı.

Ferrari o kadar pahalı ki tüm parama mal olabilir.  Fakat bir Ferrari satın almak çılgınlık olabilir. Sadece bir tane almayı hayal ediyorum fakat gerçekte olabileceğini asla düşünmüyorum. Bu yüzden if clause type 2 şart cümlesini kullandım.

 •  If I were you, I would not be rude to the boss.
  Senin yerinde olsam patrona karşı kaba olmazdım.

Bu örnekte “If I were you…” kendimi onun yerine koyarak düşünüyorum ve tavsiyede bulunuyorum ve sonra onun yerinde olsam ne yapacağımı anlatıyorum. Onun yerinde olsam nasıl davranacağımı hayal etmek için 2. tip şart cümlesini kullanıyor,  patronuna karşı kibar olmasını birine söylüyorum

“If I were you…” İngilizcede tavsiye vermenin harika bir yolu.

If Clause Type 3 şart cümlesi:

 1. tip şart cümlesi daha fazla kafa karıştırıcı. Bu cümlede geçmişteki bir durumdan bahsediyorum ve olaylar değiştirilemez. Bir pişmanlığı ifade etmek için sıklıkla kullanılır. Would cümleciğinde perfect infinitve fiil (have done, have taken) kullanılır ve if‘li cümlecik de past perfect fiil (had done, had taken) fiil kullanılır.
 •  If I had studied harder as a teenager, I would have gone to a better university. Gençken daha çok çalışsaydım daha iyi bir üniversiteye gidebilirdim.

If clause type 3’te şart cümlesinde her eylem geçmiştedir ve cümledeki hiçbir şey gerçekleşmemiştir. Bir gençken çok çalışmadım bu yüzden daha iyi bir üniversiteye gitmedim.  Artık hiçbir şeyi değiştiremem fakat keşke değiştirebilseydim.

 • If you had eaten breakfast, you would have felt fine this morning.
  Bu sabah kahvaltı yapmış olsaydın bu sabah kendini iyi hissedecektin.

Bu sabah kahvaltı yaptın mı? Hayır. Kendini iyi hissettin mi? Hayır, çok kötü hissettin. Kahvaltı yapmalıydın ama yapmamışsın.

4. Esnek ol

İngilizce şart cümleleri katı dil bilgisi kurallarına sahip olabilir fakat if ve would cümleciklerinin sıralanışında bu söz konusu değil.  Yerlerini değiştirebilirsin ve cümle yine aynı anlama gelecektir.

 • If I had more time, I would learn kick-boxing.
  Daha fazla zamanım olsaydı kick box öğrenirdim.
 • I would learn kick-boxing if I had more time.

Bu iki cümle tamamen aynı anlamda bu yüzden rahat ol, cümleciklerin sıralanışı konusunda endişe etmene gerek yok.

5. Karışık İngilizce şart cümleleri ile pratik yap

Bazen geçmişteki eylemlerden bahsederiz, 3. tip koşul cümlesi tam da ihtiyacımız olan değildir.

 1. tip koşul cümlesinde her şey geçmişte ve bitmiş.

Fakat eğer günümüzü etkileyen geçmişle ilgili hayali olaylardan bahsediyorsak ne yapacağız?

Dil bilgisi kurallarını değiştirmen ve mixed conditional yani karışık şart cümleleri kullanman gerekli.

İşte bir örnek

 •  If I had married that rich woman, I would be rich too!
  Zengin bir kadınla evlenseydim şimdi çok zengin olurdum!

Past participle if‘li cümlede nasıl kullanılmış dikkat et, type 3 gibi değil mi ama wouldlu cümlede present tense be fiili kullanılıyor. Çünkü eğer geçmişte zengin bir kadınla evlenseydim eylem beni günümüzde şu anda hala etkileyecekti.  Bugün zengin de olacaktım.

Neden zengin bir kadınla evlenmedim ki?

İngilizce şart cümleleri kafa karıştırıcı olabilir fakat İngilizceyi iyi bir şekilde kullanmanın temel ve önemli bir yanıdır.

İngilizce şart cümleleri iyi bir şekilde anlaşılırsa hayali durumlar hakkında daha fazla kendine güvenerek konuşmanı sağlar.

Bir teklifte bulunabilir ve olası sonuçlarından bahsedebilirsin. Çok sayıda imkansız, harika eğlenceli şeyler hakkında konuşabilirsin. İstersen günlük hayatta nasıl kullanıldıklarını FluentU sana öğretebilir, denemek iOS veya Android uyumlu mobil cihazlarına indirebilirsin.

Kendi davranışlarını yansıtabilir ve değiştirmeyi dilediğin şeyleri de ifade edebilirsin.

Tebrikler – artık bir native speaker gibi İngilizce konuşmaya bir adım daha yaklaştın!

 

Enter your e-mail address to get your free PDF!

We hate SPAM and promise to keep your email address safe

Close