ingilizce-present-tense

İngilizce Present Tense için Temel Kılavuz

İngilizce Present Tense için Temel Kılavuz

İnsanlar hep “anı yaşamak” gerektiğini söyler.

Şu anı yaşamalısın derler.

Fakat şu an yani şimdi ile ilgi nasıl konuşabilirsin?

Yeni bir insan ile tanıştığını hayal et.

İsimlerinizi öğrendikten sonra muhtemelen birbiriniz hakkında daha fazla öğrenmek isteyeceksiniz.

Hoşlandığın veya hoşlanmadığın şeyler, hobilerin ve inançların hakkında konuşmak için çok önemli bir şeyi bilmelisin: İngilizce present tense.

Present tense temel İngilizce için gerekli. Hatta bu bloğu okuyabilmen için de gerekli.

İçinde bulunduğun anla ilgili konuşabilsen ve present tense okuyabilsen de daha fazla ayrıntı öğrenmeye ihtiyaç duyabilirsin.

Burada bilmen gereken her şeyi öğreneceksin.

Sonunda İngilizce present tense kavramını mükemmel bir şekilde anlayıp kullanacaksın.

Şu Anı Konuşalım: İngilizce Present Tense Nasıl, Ne Zaman ve Neden Kullanılır?

Present Tense Nedir?

İngilizcede tense yani zaman, hangi zaman diliminden bahsettiğini, dinleyicinin nasıl anlayacağı ile ilgidir.

Tense, bir eylemin ne zaman gerçekleştiğini anlatır.

Hatta kelimenin kendisi dahi zaman anlamına gelen eski Latince tempus kelimesinden geliyor.

İster önceden olmuş ister şimdi olan ya da gelecekte olacak bir şey olsun biz fiileri –veya eylem bildiren kelimeleri- farklı formlarda kullanırız. Yanlış anlamaları önleyeceği için doğru zamanı kullanmak önemli.

Present tense İngilizcede şimdi gerçekleşmekte olan veya içinde bulunduğumuz zamanda olan şeyleri kapsayan eylemler için kullanılır.

Bu kılavuzda present tense konu anlatımı bulacak ve İngilizce present tense konusunda mükemmelleşeceksin.

Bunu yapmak için İngilizcede içinde bulunduğumuz zamanı anlatmanın farklı yollarını inceleyeceğiz.

Devam etmeden önce küçük bir hatırlatma. Dil bilgisi açısından tenses yani zamanlar her dile özgüdür. Burada present tense, Türkçedeki şimdiki zaman kavramıyla karıştırmaman için olduğu gibi ifade edilirken bazı kavramların Türkçe karşılığı verilecek.  Örnek cümlelerin elbette Türkçede daha farklı karşılıkları olabilir ancak İngilizcenin kendi mantığı içerisinde anlaman için olduğu gibi aktarılacak.

Simple (Basit) mi Continuous (Süreklilik) mi Kullanmalısın?

İngilizce present tense üç temel formda kullanılıyor: simple (basit), continuous (süreklilik)  ve perfect (yakın geçmiş).

Genel veya tekrarlanan eylemler simple (basit) halde kullanılır.

Hala devam eden eylemler continuous (süreklilik) halde kullanılır.

Yakın bir zamanda tamamlanmış  eylemler perfect (yakın geçmiş, tamamlanmış) halde kullanılır.

Bu makalede sadece simple ve continuous present tense ele alınacak.

İngilizce present tense konusuna hakim olmak istiyorsan simple ve continuous halleri, nasıl kullanılır iyi bir şekilde öğrenmelisin.

Simple present tense yani geniş zaman şuna benziyor:

 • I/we/they [değişmemiş fiil]
  Örneğin: I speak (ben konuşurum), they walk (onlar yürürler), we wish (biz dileriz).
 • He/she/it [fiilin son -s ile biter]
  Örneğin: He speaks (o konuşur), she walks (o yürür).

present continuous tense yani şimdiki zaman şuna benziyor:

 • I am [fiilin sonu -ing ile biter]
  Örneğing: I am running (ben koşuyorum), I am speaking (ben konuşuyorum).
 • He/she/it is [fiilin sonu -ing ile biter]
  Örneğin: He is eating (o yiyor), she is smiling (o gülüyor).
 • We/they/you are [fiilin sonu -ing ile biter]
  Örneğin:We are waving (biz sallanıyoruz), they are talking (onlar konuşuyor), you are driving (sen / siz araba sürüyorsun / sürüyorsunuz)

Pek çok durumda geçerli olduğu gibi kurallarda da istisnalar var.

Present tense kullanımı farklı görünen bazı “düzensiz” fiiller var.

To have, to be, to go ve to do düzensiz fiillerin en büyük örnekleri. Elbette geri kalanları da öğrenmelisin fakat endişelenme. İlk olarak en çok kullanılan fiilleri öğrenmeye odaklan.

Tüm bunlar, pratik yaptıkça daha kolay hale gelir.

Pratiğe başlamak için İngilizce present tense kullanabileceğin farklı yolları inceleyeceğiz.

Present Tense ile Zamanı Anlatma

Daha önce bahsettiğimiz gibi İngilizce zamanlar bir şeyin ne zaman olduğu sana anlatır.

Fakat bu zamanlar tek başına, çok fazla bilgi sağlamaz. Tanımlamaya yardımcı olacak ekstra kelimeler olmadan tek başına kullanıldığı durumlarda “tense – zaman” eylemin şimdi gerçekleştiğini, daha önce gerçekleştiğini veya henüz gerçekleşmediğini anlatabilir.

Çoğu zaman bundan daha özel bilgiler edinmek istersin.

Bunu yapmak için şu sorulara cevap veren zaman ile ilgili belirli kelimeleri ekleyebilirsin:

 1. Eylem ne kadar süredir gerçekleşmekte?
 2. Eylem ne kadar sık gerçekleşmekte?
 3. Eylem ne zaman gerçekleşmekte?

Zamanı ifade etmek için kullanılan kelimelerden örnekler:

 1. How long (ne kadar süredir): All day (bütün gün), for hours (saatlerdir), since this morning (bu sabahtan beri)
 2. How often (ne kadar sık): never (asla), always (daima), constantly (sürekli)
 3. When (ne zaman): Today (bugün), last year (geçen yıl), at 5 in the afternoon (öğleden sonra saat 5’te)

Eylemin zamanını tanımlayan daha pek çok kelime var. Birkaç tane daha bulur musun?

Present (Şimdi) Hakkında Konuşmak

Present tense içinde bulunduğumuz anda olanlarla ilgilidir.

İnançlarını, genel düşüncelerini, hobilerini, birden fazla gerçekleşen şeyleri ve bunlar gibi birkaç fikri daha paylaşmak istiyorsan kullanacağın doğru tense yani zamandır.

Bu tür şeyler hakkında nasıl konuşacağını aşağıda öğrenebilirsin:

Genellemeler ve İnançlar

Bir şeyin genel olduğunu söyleme, onun özel olmadığı anlamına gelir.

Eğer “I will eat fish today at 5:00.” (Bugün saat 5’te balık yiyeceğim.) dersen belirgin, özel bir şeyi ifade edersin.

“I eat fish” (Balık yerim) diyerek daha genel bir ifade kullanırsın.

İkinci cümle, bir genelleme veya kapsamlı, özel olmayan bir yargı ifade eder. Bu tarz konuşmalar için simple present tense yani İngilizce geniş zaman kullanırsın.

Bu yolla fikirleri, sahip olduğun inançları, genel doğruları, kendin veya başkaları hakkındaki düşüncelerini paylaşabilirsin.

Eğer birine balık sevgini açıklıyorsan “fried fish smells delicious” (kızarmış balık lezzetli kokar) veya “fish is the best food in the world” (balık dünyanın en iyi yiyeceği) diyebilirsin.

Unutma ki söylediğin şey doğru olmak zorunda değil sadece bu bir inanç veya fikir.

Hobiler ve Alışkanlıklar

Boş zamanlarında ne yapmaktan hoşlanırsın? İngilizce geniş zaman yani simple present tense bu soruya cevap vermeni sağlar.

“I play the piano, and sometimes I read bad romance novels before bed.”
“Piyano çalarım ve bazen yatmadan önce kara sevda romanları okurum.”
Hobilerinle ilgili olarak istediğin kadar genel veya özel bilgi verebilirsin. Her gün üç saat piyano çalar mısın? Kitap okurken uyuyup kalır mısın? Bunları anlatmak için simple present tense kullanırsın.

Hobbies (hobiler) eğlenmek amacıyla yaptığın şeylerdir. Diğer taraftan habits (alışkanlıklar) şeçmeden yaptığın ve bazen hayatını daha iyi (veya daha kötü) hale getiren şeylerdir.

İyi alışkanlıkların olabilir: “I always wake up early and exercise before I start the day.”
“Daima erkek kalkar ve güne başlamadan egzersiz yaparım.”

Kötü alışkanlıkların da olabilir: “When I’m nervous, I bite my nails. When I’m very nervous I make bad fish jokes.”
“Gergin olduğumda tırnaklarımı yerim. Çok gergin olduğumda kötü balık şakaları yaparım.”

Hem hobiler hem de alışkanlıklar birinin yaptığı şeylerin genel bir açıklamasıdır. Şu anda gerçekleşiyor olmayabilirler (bunu okurken piyanoyu çalmıyor ve tırnaklarını yemiyorsun) fakat present tense olarak söylenir çünkü içinde bulunduğumuz anı kapsayan eylemlerdir.

Ne kadar Sık Gerçekleşirler

Şimdiye kadar fark etmiş olmalısın ki present tense, olmaya devam eden şeyleri açıklarken kullanılır. Ayrıca bir şeyin ne kadar sık gerçekleştiğini açıklamak için de present tense kullanılır.

Örneğin, “He always drinks coffee in the morning.
“Sabah daima kahve içer.” dersen
“He never drinks coffee in the morning.”
“Sabah asla kahve içmez.” ile aynı olmaz. Aslında bu iki cümle zıt anlamlara sahip.

Bu cümlelerde aslında zamanla ilgili iki ifade var: (1) “always” ve “never” kelimeleri arkadaşının ne kadar sık kahve içtiğini açıklar ve (2) “in the morning” kelimeleri içme işinin tam da ne zaman olduğunu (veya olmadığını) açıklar.

Bir eylemin sıklığını (how often yani bir şeyin ne kadar sık gerçekleştiğini) tanımlarken belirli bir bilgi, özel bir şey, ifade edersin.

Örneğin: “Every evening at 7:00 I study English for two hours.”
“Her akşam saat 7’de iki saat İngilizce çalışırım.”
Bu cümle, when/ne zaman (7:00 in the evening – akşam 7’de), how often/ne sıklıkta (every evening – her akşam) ve how long/ne kadar süreyle (two hours – iki saat) İngilizce öğrendiğini anlatır.

Çok daha genel de olabilirsin:

“Sometimes I study English.”
“Bazen İngilizce çalışırım.” Bu cümle sadece ne kadar sık çalıştığını (sometimes-bazen) gösterir.

Şimdi Ne Oluyor

Şimdi ne yapıyorsun? Belki bu makaleyi okuyorsun, çay içiyorsun ve müzik dinliyorsun.

Şu anda gerçekleşiyor olan her şey, present continous tense yani İngilizce şimdiki zaman ile ifade edilir.

Henüz sonlanmamış bir eylemi ifade etme yolu olarak bunu düşün.

Örneğin: “I am still waiting for this long winter to end.”
“Bu uzun kışın bitmesini hala bekliyorum.”
Zaten kış bitmiş olsaydı bu cümle present tense ile olmazdı. Past tense (geçmiş zaman) olurdu.

Zamanı Planlanmış Etkinlikler

Present, şimdi gerçekleşen şeyler olduğunu söylemeye devam ediyoruz. Ancak zamanı planlanmış etkinlikler için de kullanabilirsin.

Eğer arkadaşın ziyaretine geliyorsa şöyle diyebilirsin: “Annie’s train leaves New York today. She arrives here tomorrow at five.”
“Annie’s treni bugün New York’tan kalkar, yarın saat 5’te buraya varır.”

Burada present tense kullanırsın çünkü bu etkinlik için hazırlıklar çoktan yapılmıştır. Simple present tense yani İngilizce geniş zaman, belli bir zaman çizelgesine, programa göre planlanmış yani zamanı belirlenmiş veya çok yakın bir zamanda olacak etkinlikleri anlatırken kullanılır.

Present continuous tense yani şimdiki zamanı aynı şeyi söylemek için de kullanabilirsin: “Annie’s train is leaving New York today. She is arriving here tomorrow at five.”
“Annie’nin treni bugün New York’tan kalkıyor. Yarın saat 5’te buraya varıyor.”

Gelecek etkinliklerden bahsederken iki tense arasında pek fark yok ancak continuous tense biraz daha kesinlik içerir. Bu yüzden kendini hangisinde daha rahat hissediyorsan onu zamanı kullan. Gelecek zamandan bahsederken benzer kullanımlar Türkçede de var, hatırla!

İngilizce Present Tense Özeti

Artık ne zaman present tense kullanacağına dair iyi bir fikir edinmiş olmalısın. İşte bu makalede öğrendiklerinin bir özeti:

 • Simple present tense, geniş zaman, şunlardan bahsetmek için kullanılır:
  • Genellemeler / inançlar
  • Hobiler / alışkanlıklar
  • Bir eylemin sıklığı
 • Present continuous tense, İngilizce şimdiki zaman şunlardan bahsetmek için kullanılır:
  • Şu anda gerçekleşen eylemler
 • Şunlardan bahsetmek için her iki tense de kullanılabilir:
  • Yakın bir gelecekte olacak eylemler
  • Zamanı planlanmış etkinlikler
 • Present tense ile fiilleri tanımlarken şu zaman ifadeleri kullanılır:
  • Eylemenin ne zaman olduğu
  • Ne kadar sık olduğu
  • Ne kadar süredir olduğu

Şimdi sıra sende!

İngilizce present tense nasıl kullanılır ne kadar iyi anladın?

Artık bu kılavuzu okudun, kendini test etmeyi deneyebilirsin.

English Page web sitesinde, present tense alıştırmaları bulabilirsin veya bu Almanca İngilizce-öğrenme web sitesinden oldukça geniş bir alıştırma yelpazesinden seçim yapabilirsin.

Aslında bir yol daha var: FluentU. Bilgisayarında iOS ve Android mobil cihazlarında FluentU ile gerçek dünyadan örnekler izleyip pratik yapabilirsin.

Artık dışarı çık ve yeni becerilerini gerçek dünyada dene!

Enter your e-mail address to get your free PDF!

We hate SPAM and promise to keep your email address safe

Close