ileri-ingilizce-gramer

4 İleri İngilizce Gramer Becerisiyle Yazılarını Güçlendir

İngilizcede güçlü bir anlam taşıyan bir deyiş vardır.

Bir çeşit potansiyel hissi veren ve herkes için sonsuz olasılığın kapılarını açan basit bir cümle:

“The pen is mightier than the sword.”
“Kalem kılıçtan keskindir.”

Bu deyiş, yazmak ve sözcüklerin keskin bir kılıçtan dahi güçlü olabilen kudretli şeyler oldukları anlamına gelir.

Yazmak, İngilizce dil yolculuğunun önemli bir parçasıdır.

Gittikçe daha ileri seviye beceriler edindikçe, ileri İngilizce gramer ile yazma alıştırmaları ile harika İngilizce dil deneyimlerine sahip olabilirsin.

Günümüzün dijital çağında kalemin yerini klavye almış olsa da ileri seviye İngilizce yazma becerilerine sahip olmak en az eskisi kadar önemlidir.

Dolayısıyla, mevcut becerilerine güveniyorsan ve yeni bir şey öğrenmeye hazırsan Orta seviyeden ileri İngilizce Gramer öğrenimine adımını at! Üstün yazma bilgilerini geliştirmenin yeni ve heyecan verici yollarını keşfetmeye hazır ol.

Yazma Becerilerini Geliştirmek İleri İngilizce Gramer Öğrenmene

Nasıl Yardımcı Olur

Yazmanın her yerde karşımıza çıktığını kabul edelim. Bu yazının kahvaltılık gevrek kutusunun kenarında ya da bir otobüs üzerinde olması fark etmeksizin yazılar bizi çevrelemektedir. Ve yaşadığın yer fark etmeksizin bu yazılar İngilizce olabilir.

İngilizce yazma becerilerini geliştirmek sana kendini içinde bulduğun neredeyse her durumda. yardımcı olacaktır.

Koşulların sıradan olması (bir dizi talimatı okumak gibi), sıradışı olması (Kraliçeden gelen bir mektubu okumak gibi), günlük olması (en iyi arkadaşına mesaj atmak) ya da resmi olması (iş akdini gözden geçirmek) fark etmeksizin ileri İngilizce gramer bilgisine sahip olmak İngilizceyi çok daha iyi anlamanı sağlar.

Yazma işleminin birçok duyuya hitap etmesi nedeniyle ileri İngilizce gramer ile yazma becerilerini geliştirmek İngilizce dil bilgini de geliştirir. Fiziksel olarak not alarak aynı zamanda gramer kalıplarını ve yazılışları görmek konusunda gözlerini ve bu konseptleri dinlemek için de kulaklarını eğitmiş olursun. Hatta konuşma alıştırması yapmak için kurduğun cümleleri yüksek sesle okuyabilirsin. Yazarken tüm bu duyuları kullanmak sana daha fazla öğrenme fırsatı sunar.

Dolayısıyla yazmak, kariyerini, ilişkilerini ve günlük yaşamını geliştirmek için İngilizce bilgilerini ve iletişim becerilerini artırmana yardımcı olabilir.

Resmi İngilizce Gramer Öğrenmek İngilizceni Her Seviyede Geliştirebilir

Bu noktada “ileri İngilizce gramer kullanmam sıklıkla gerekmese de neden ileri seviye gramer öğrenmeliyim?” diye soruyor olabilirsin. Bu sorunun cevabı o kadar bariz olmayabilir ama ileri seviye gramer konseptleri en yaygın kullanılan, günlük dilin dahi yapı taşlarını meydana getirir!

İngilizce, formalitelerin standartları meydana getirdiği bir zamanda gelişmiştir. Dilin bugün duyduğun daha rahat ve sosyal dile dönüşmesi uzun bir zaman aldı

Bu da günümüzde kullandığımız günlük dilin aslında ileri İngilizceden geldiği anlamına geliyor. Aslında günlük dil genellikle resmi, ileri seviye dilin daha basit bir versiyonudur. Ardındaki ileri İngilizce grameri bildiğin zaman halk arasında kullanılan sözler, deyimler, mizahi tartışmalar ve günlük konuşmalar daha iyi anlaşılabilir.

İleri İngilizce gramer öğrenmek sana yazılarında ve bunların ötesinde başarı şansı verecektir. İngiliz dilinin her seviyesinde yapılar ve işlevleri daha iyi anlamana yardımcı olacaktır.

Daha Etkileyici Yazılar için 4 İleri İngilizce Gramer Becerisi

1. Birleşik ve Karmaşık Cümleleri Öğren

Cümlelerin nasıl bir araya getirildiğini anlamak, daha ilginç ve karmaşık bir dil kullanmak için ihtiyaç duyduğun özgüveni kazanmana yardımcı olur. Tıpkı yapı taşları gibi İngilizce cümleler de eksiksiz bir bütün oluşturmak için gerekli olan küçük parçalar içerir.

Buraya adım adım ulaşacağız.

Basit bir cümle ile başlayalım. Bir öznesi ve bir yüklemi var, anlamlı ve göreli olarak kısa:

I am replying to your email.

Bileşik cümleler ise bir sonraki seviyedir. Bunlar iki basit cümlenin bir araya koyulması ve bir bağlaç ile birleştirilmesiyle oluşturulur. Burada bağlaç bağlayıcı bir sözcük işlevi görür: because, and, but, so, if ve or.

Daha uzun ve daha detaylı bir birleşik cümle yapmak üzere iki fikir ya da mesaj bir araya getirilir:

I am replying to your email and I will write up the report today.

Artık İngilizce cümlelerin daha ileri bir alanına giriyoruz. Bir sonraki seviyede cümlelerimize bağımlı tümceler ekleyeceğiz. Cümlemize bir bağımlı tümce eklediğimiz zaman bir karmaşık cümle elde ederiz.

Karmaşık cümle, bir bağımlı ve bir de bağımsız tümceden oluşur.

Bağımsız tümce, kendi başına kulağa mantıklı gelen ve eksiksiz bir fikir içeren bir cümledir. Diğer bir deyişle, bağımsız tümceyi tek başına okuduğun zaman bu son derece anlamlıdır. Yukarıdaki örneğimizde bir bağlaç kullanarak iki bağımsız tümceyi birleştirip bir karmaşık cümle haline getirmiştik.

Bağımlı tümce ise anlam ifade edebilmesi için daha fazla bilgiye ihtiyaç duyan bir sözcük grubu ya da söz öbeğidir. Bu cümlelerde genellikle while, because, due to, even though ve benzeri sözcükler kullanılır. Bağımlı tümcenin bir fiili ve bir öznesi olabilir ama anlam verebilmek için bir bağımsız tümceye ihtiyacı vardır.

Görevi cümleye bilgi katmaktır. Bağımlı tümceler kullanarak yazılarına anlam ve içerik katabilirsin.

Yukarıdaki cümlemize bağımsız bir tümce eklediğim zaman anlam katan bir söze dönüşür:

I am replying to your email and I will write up the report today while I eat my lunch.

İşte oldu! Bu cümle artık karmaşık bir cümle.

Bağımlı tümceler cümlenin sonunda, başında ve hatta ortasında yer alabilir:

I am replying to your email and, while I eat my lunch today, I will write up the report.

Cümlenin başına veya ortasına getirildiği zaman, bağımlı tümceyi o cümlenin bağımsız kısmından ayırmak için virgüller kullan.

Bağımlı tümceyi ekleme şeklinin makul olduğundan emin olmak için her zaman yazdıklarını oku! Eğer kulağa makul gelmiyorsa onu cümle içinde kulağa daha uygun gelen yere getir.

Önemli not! Bu örnek için bir birleşik cümle kullanmış olsak da karmaşık cümlede buna ihtiyaç yoktur. Sadece bir bağımlı ve bir de bağımsız tümce olması yeterlidir.

İşte karmaşık cümlelere bazı ilave örnekler. Bağımlı tümceler koyu renkle vurgulanmıştır.

My toddler was singing while walking to preschool this morning.

Though the weather was cold, she wore her new summer dress outside.

When he was young, he was very adventurous and went on many camping trips.

You try it! Can you make your own complex sentence?

2. Mastarlar ve Ulaçları Kullanmayı Öğren

Hem mastarlar hem de ulaçlar bir cümlede meydana gelen eylemi açıklamaktadır.

Fiil çekimi bakımından birbirlerinden farklıdırlar ama her ikisi de son derece kullanışlıdır. Bu ileri seviye gramer tekniklerini yazılarında kullanmak yazma sanatında ustalaşmana yardımcı olacaktır.

Mastar, bir fiil gibi görev yapan bir grup sözcüktür. Basit bir formül izler: “to” + fiilin yalın hali kullanılarak oluşturulur.

To study, to work, to email, to meet, to eat ve to become mastar örnekleridir.

Ulaç ise -ing takısı alarak şimdiki zaman çekiminde kullanılan fiildir. Bazen bir isim olarak kullanılabilmesi nedeniyle özeldir. Tamamlanan bir aktivite ya da yapılan eylemi ifade etmektedir.

Studying, working, emailing, meeting, eating and becoming ulaç örnekleridir.

Her biri mastar ve ulaç kullanılarak ifade edilmiş bazı sık kullanılan sözleri aşağıda görebilirsin:

Mastar: I like to email first thing in the morning.
Ulaç: I like emailing first thing in the morning.

Mastar: I am to meet her after lunch.
Ulaç: I am meeting her after lunch.

Mastar: He needs some time to study.
Ulaç: He needs some studying time.

Çoğu zaman anlamda fazla bir değişiklik olmaksızın sözcüğün her iki formunu birbirinin yerine kullanabilirsin.

Bununla birlikte, bazen mastar veya ulaç kullanımı cümleye farklı anlamlar verebilir. Örneğin:

Mastar: He’ll never forget to spend his money.
Ulaç: He’ll never forget spending his money.

Mastar: She is to talk to her boss.
Ulaç: She is talking to the boss.

Buradaki fark ise mastarlar ve ulaçların eylemin iki farklı zamanda meydana geldiğini ifade etmesidir. Mastar, henüz olmamış ve gelecekte olacak bir eylemi tanımlarken ulaç ise olmuş ya da olmakta olan bir eylemi tanımlar.

Bu ikisi arasındaki o kadar da anlaşılır olmayan bir fark ise bu örnekte görülebilir:

Mastar: I’m afraid to fly (to New York tomorrow).
Ulaç: I’m afraid of flying (in an airplane).

Sıklıkla ulaçlar genel bir anlam taşımaktadır (bu örnekte uçma korkusu). Mastarlar ise daha dolaysız ve spesifiktir (bu örnekte yaklaşmakta olan belirli bir uçuş).

Kullanarak ve pratik yaparak bu ikisi arasındaki küçük farkları iyice anlayacaksın!

FluentU ile bu konseptlerin kullanımını içerik içinde duyarak bol bol pratik yapabilirsin. FluentU—müzik videoları, film fragmanları, haberler ve etkileyici konuşmalar gibi—gerçek dünyadan videoları alır ve bunları kişiselleştirilmiş dil derslerine dönüştürür.

Daha önce de belirttiğimiz üzere nasıl doğru yazacağını öğrenmek sadece doğru harfleri yazmaktan ibaret değildir. Açıklamalı altyazılar, yardımcı kelime kartları, vb. ile özgün videoları İngilizce izleyerek (ve dinleyerek) tüm duyularını bu sürece dahil et. Seviye atlamak için adımı bugün at! En iyisi ise iOS ve Android uygulamaları ile istediğin her zaman çalışabilecek olman.

3. İleri Seviye Fiiller ile Yazılarına Renk Kat

Şimdiye kadar bunca gramer kuralı ve bu kuralların istisnalarını öğrenerek İngilizcenin zor olabileceğini fark etmiş olmalısın!

Daha ileri seviye fiillerin kullanımını öğrenmek zor olabilse de bunları anlamak sana üst düzey İngilizce becerilerini aktarmanda yardımcı olur. İleri seviye fiil formlarını öğrenmek ve bunlarla pratik yapmak seni sadece yazma değil aynı zaman da konuşma becerilerinde de akıcı İngilizcenin en üst seviyelerine ulaştıracak.

Burada ele alacağımız iki fiil formu bulunuyor: kuralsız fiiller ve fiil öbekleri.

Kuralsız Fiiller

İngilizce fiillerin beş çekimi vardır: mastar, geniş zaman, geçmiş zaman, dili geçmiş zaman ve şimdiki zaman. Kullanacağın çekim, bu eylemin ne zaman meydana geldiğine bağlı olarak değişir.

Şimdi “start” fiiliyle örnekler verelim. Bu beş çekimde şu şekilleri almaktadır: to start (mastar), starts (geniş zaman), started (geçmiş zaman), started (dili geçmiş zaman) ve starting (şimdiki zaman).

Fiili cümle içinde kullanarak farkları daha kolay görebiliriz:

Mastar: He is to start the exam (soon).

Geniş zaman: She starts the exam (in half an hour).

Geçmiş zaman: He started the exam (an hour ago).

Dili geçmiş zaman: She started the exam (while she was sick).

Şimdiki zaman: He is starting the exam (right now).

Burada geçmiş zaman ve dili geçmiş zaman çekimlerinde aynı gramer kuralının uygulandığını fark etmiş olabilirsin (fiile -ed eklemek geçmiş zaman anlamı verir). “Start” fiili kurallı bir fiildir, dolayısıyla da her zaman bu kuralı izler.

Kuralsız fiiller ise bu kuralları izlemez. Kuralsız fiiller araştırarak, tekrar tekrar görerek ve pratik ile öğrenebileceğin geçmiş zaman ve dili geçmiş zaman çekimlerine sahiptir.

İşte 5 fiil çekimiyle kuralsız fiillere bazı örnekler:

“Begin”: to begin (mastar), begins (geniş zaman), began (geçmiş zaman), begun (dili geçmiş zaman) ve beginning (şimdiki zaman).

“Choose”: to choose (mastar), chooses (geniş zaman), chose (geçmiş zaman), chosen (dili geçmiş zaman) ve choosing (şimdiki zaman).

“Come”: to come (mastar), comes (geniş zaman), came (geçmiş zaman), come (dili geçmiş zaman) and coming (şimdiki zaman).

Bazı kuralsız fiiller ise hiç değişmez! Bunlar fiile -ed eklemek ya da yalın halinden farklı yazılması gibi normal gramer kurallarını izlemezler.

“Put”: to put (mastar), puts (geniş zaman), put (geçmiş zaman), put (dili geçmiş zaman) and putting (şimdiki zaman).

Şimdi bunun hakkında derin derin düşünmeye başlamış olsan da bu gramer kuralı, başarılı bir şekilde kullanmaya başladığını dahi fark etmediğin kurallardan biridir. Bu ileri seviye gramer becerisini geliştirmek İngilizce konuşur ve yazarken neyin kulağa doğru geldiğini dinleyerek belirlemekle mümkündür. Buna ek olarak, kuralsız fiillerin nasıl şekillendiğini anlamak sana bu ilginç fiilleri daha büyük başarıyla kullanmanda yardımcı olabilir.

Fiil öbekleri

Fiil öbekleri, bir fiil işlevi gören sözcüklerin bir kombinasyonudur.

Fiil öbekleri şu formülü izler: fiil + edat ya da zarf.

Fiil öbeklerinde kullanılan edat ve zarflar aslında aynı sözcükler olabilir. Bunların örnekleri arasında şunlar verilebilir: down, out, on, off, in ve up. Tüm bu sözcükler bir edat (konum belirtir) ya da bir zarf (fiili tanımlar) olarak fiil öbeğinde kullanılabilir.

Fiil öbeklerinin örnekleri:

get in, bring out, try on, calm down, put off, hold on

Fiil öbeklerini cümle içinde tıpkı kurallı veya kuralsız fiiller gibi kullanırız. İşte ileri seviye İngilizce yazılarına ekleyebileceğin bazı örnekler:

Please switch on your laptop.

You left out a word in this sentence.

Are you about to take off (leave) soon?

She will hand out the worksheets.

Fiil öbekleri, ileri seviye resmi yazıların yanı sıra günlük dilde de çokça kullanılır. Anlamadığın bir fiil öbeğinin anlamını sana açıklayabilecek, anadili İngilizce olan bir arkadaşının olması her zaman faydalıdır. Böyle bir arkadaşın yoksa bir dil değişimi partneri edinmeyi düşünebilirsin.

4. Edilgen Çatı ile Odak Noktasını Değiştir

Kurduğun cümlelerdeki odak ya da vurguyu değiştirmek dikkati belirli bir bilgiye çekmene imkan tanır. Bilgiyi bu şekilde ön plana çıkarmak o bilginin önemini değiştirebilir ve verilen mesajı da az da olsa değiştirebilir.

Edilgen çatıyı nasıl kullanacağını anlamak için öncelikle cümle içindeki şu iki konsepti anlamalısın: özne ve nesne.

Özne bir cümle içerisindeki, eyleme doğrudan neden olan şeydir.

Nesne bir cümle içerisindeki, eylemin üzerinde yapıldığı şeydir.

Şu cümleye bir bak:

Lisa made a phone call. 

Lisa öznedir (eylemi o yapar) ve telefon görüşmesi de nesnedir (üzerinde eylem gerçekleştirilen şey ya da meydana gelen eylenin sonucudur). Bu cümle etken çatı kullanır.

Bunu anladığımıza göre, edilgen çatı kullanarak odak noktasını değiştirmek için cümlelerimizle oynayabiliriz.

Edilgen çatı odak noktasını özneden alarak nesne üzerine koyarak meydana getirilir.

Bir önceki örneğimizi kullanarak, odak noktasını telefon görüşmesi (nesne) üzerine çektiğimizde yeni cümle içerisinde edilgen çatı oluşturabiliriz.

A phone call was made by Lisa.

Bunu yapmak dikkati özneden çekerek nesneyi önemli hale getirir.

Bazen özne tamamen çıkarılabilir ve bu da onu bilinmez hale getiri:

A phone call was made.

Peki yazılarımızda edilgen çatı kullanmak neden odak noktasını özneden uzaklaştırır?

Edilgen çatı ile iletişim kurduğun kişi için odak noktasını etkin bir şekilde değiştirebilirsin. Yazılarının anlamını biraz değiştirme ve okuyucuyu biraz daha farklı bir bakış açısından yakalama imkanını verir. Müşterilere yazdığın nazik e-postalarda ya da meslektaşların ya da okul arkadaşlarınla iletişimde sana yardımcı olabilir.

Kurduğun cümlede etken çatı kullanmak daha sonuç odaklıdır. Kulağa özneden daha talepkar ve özneyi suçlayıcı gelebilir. Etken çatıyı edilgen çatı olarak değiştirmek ise özneye daha fazla saygı gösterir. Sıklıkla yaşlılar ve iş yerinde ve okulda üstlerin ile konuşurken kullanılır.

Elbette bunu aşırı kullanmaktan kaçınmalısın! Edilgen çatı aynı zamanda kurduğun cümlelerin belirsiz ve güvensiz görünmesine neden olabilir. Dengeyi bulmak önemlidir.

Odak noktasını etkenden edilgene nasıl değiştireceğini anladıktan sonra her gün kullanabileceğin ilginç cümleler kurabileceksin. İşte bunlara bazı örnekler:

Etken: David is writing an email.
Edilgen: An email is being written by David.

Etken: Sarah is exhausted from hours of studying.
Edilgen: Hours of studying have made Sarah exhausted.

Etken: John felt very important because of the meeting.
Edilgen: The meeting made John feel very important.

 

Her ne kadar ileri seviye tekniklerin birçoğu yazılarında sadece küçük değişiklikler yapıyormuş gibi görünse de okuyucularının deneyimini yönlendirmene imkan tanıyan güç de bu nüanstan gelmektedir. Bu gramer konseptlerini uygulamayı öğrenmek, öğrenim yolculuğunu daha ilginç ve keyifli bir hale getirirken beceri seviyeni artıracak ve İngilizcede ustalaşmanı sağlayacaktır!

Daha da iyisi, ileri İngilizce gramer bilgisi sana insanların gerçekten ilgisini çeken ve okuyucunun bir solukta okuyacağı şeyler yazma gücünü verir. İleri İngilzice gramer becerileri sana iş yerinde saygınlık kazanmanda, eğitsel bilgilerinin derinliğini kanıtlamanda ve önemli olduğu yerde kendini özgüvenle tanıtmanda yardımcı olacaktır.

Enter your e-mail address to get your free PDF!

We hate SPAM and promise to keep your email address safe

Close