vanliga-engelska-ord

Korta men mäktiga: 30 vanliga engelska ord du behöver för att skapa vilken mening som helst

De kanske är korta, men underskatta dem inte.

Engelska ord behöver inte vara långa och komplicerade för att skapa förvirring.

Är det to? Eller two? Eller kanske too?

Wear will I find the answer? Vänta, det är fel.

We’re will I find the answer? Ajdå, fel igen!

Where will I find the answer?

Faktum är att en av de svåraste sakerna med engelska är att bemästra de korta men vanliga engelska ord som du hör i nästan varje mening.

De goda nyheterna är att när du väl lärt dig de vanligaste engelska orden — och hur du använder dem på ett korrekt sätt i olika situationer — kommer du kunna uttrycka nästan vilken idé som helst!

Här har vi all information du behöver för att lära dig sådana ord och deras betydelse. Vi har också några tips för att göra dina vokabulär studier ännu enklare. 

Varför är det så bra att lära sig vanliga engelska ord?

Det finns lite värde i att känna till stora och komplicerade ord om du inte förstår de korta och enkla.

Tänk på vanliga engelska ord som språkets byggstenar. De låter dig bygga starka meningar. De låter dig bygga många olika sorters meningar. Du kommer använda dem igen och igen för att uttrycka väldigt grundläggande idéer på engelska.

Att kunna dessa gör också att du bättre förstår människor som pratar engelska. Som du kommer se i listan nedan används de här orden hela tiden. Om du inte förstår något av dem kommer det skapa ett stort hål i din engelska förståelse.

Slutligen, det är viktigt att lära sig vanliga engelska ord för att det kan vara så enkelt att blanda ihop dem. Några av dem ser väldigt lika ut eller har liknande betydelser. Andra kan vara svåra att förklara eller kan ha en lite annorlunda betydelse när de används i andra kontexter.

Senare i den här artikeln kommer vi organisera de vanligaste engelska orden i kategorier för att göra det enklare att komma ihåg hur man ska använda dem.

Praktiska aktiviteter som hjälper till att lära dig vanliga engelska ord

Att se, läsa och använda ord frekvent kommer göra dem lättare att memorera.

Lär dig ord i riktiga kontexter med FluentU

FluentU erbjuder autentiska engelsktalande videos, exempelvis filmtrailers, musikvideor, inspirerande föreläsningar m.m som har blivit laddade med personifierade vokabulär verktyg.

Varje video kommer med interaktiva bildtexter. Håll din mus över ett ord och videon pausar automatiskt.  FluentU kommer då ge dig en definition, en minnesvärd bild picture och ett modersmålstalande uttal av ordet. Sen kan du bara fortsätta att se på videon! Om du har en smarttelefon kan du kika in på FluentU:s appar för IOS och Android!

FluentU erbjuder också så kallade flashcards och övningar för varje video, så du inte glömmer orden när du är klar med att titta. FluentU kommer också hålla koll på dina framsteg och föreslå nya videos baserat på vad du redan lärt dig.

Allt det här betyder att du kommer få titta på underhållande engelska videos och samtidigt blir försäkrad att du faktiskt lär dig från dem.

Du kommer höra vanliga engelska ord om och om igen i dessa videor. I den här gulliga videon filmad på Google hör du barn använda de vanliga engelska verben be och do flera gånger (mer om just dessa verb senare i den här artikeln).

Våra videos är organiserade efter genre och nivå så det är enkelt att hitta de som passar dig. Titta in på hela video biblioteket med ett FluentU testkonto här.

Använd klisterlappar

Välj de vanliga engelska ord som är de viktigaste eller svåraste för dig. Skriv varje ord på en klisterlapp (exempelvis på en så kallad Post-it). Placera sen klisterlapparna runt omkring ditt hus eller din arbetsplats.

Varje gång du klarar en, läs eller säg ordet. Försök stava det och använd det i en mening.

Den här aktiviteten kommer förbättra ditt minne och hjälper dig att använda ord i vardagliga konversationer och i skrift.

Skriv dagbok

Dagböcker hjälper dig att reflektera över ditt lärande. Titta tillbaka och skriv om tillfällen i din dag och försök använd minst fem eller tio vanliga engelska ord. Att använda orden du lärt dig hjälper till att hålla kvar dem i hjärnan.

Att skriva ner ditt lärande i en dagbok får dig också att må bra! Det ger dig ett ökat självförtroende. Det betyder också att du har noteringar som kan komma väl till hands när du känner att du fastnat på ett eller flera ord.

Spela spel med ord

Lek med orden! Lär dig ett språk spel som exempelvis hänga gubbe, korsord eller Alfapet. De är populära engelska ord spel där du kommer möta många vanliga ord. De hjälper till att skapa roliga och minnesvärda studietimmar.

Var en ord detektiv

Leta efter vanliga engelska ord runt omkring dig varje dag. Titta på engelska skyltar och affischer. Sök på tidningar och magasin. Bläddra runt på internet. Utmana dig själv på att se efter hur många vanliga engelska ord du kan hitta.

Den här aktiviteten får dig att förstå hur ofta engelsktalande använder de här orden! Den gör varje dag till en engagerande engelska lektion.

Fråga vad de menar

Var inte blyg. Att lära dig är lika enkelt som att fråga!

När du går i en engelska klass eller pratar med människor som har engelska som modersmål, var inte rädd för att fråga vad ett ord betyder om du inte förstår det!

Fråga om de kan upprepa uttalet och varför de använde ordet på det sätt de gjorde. Att direkt fråga en engelsktalande är ett bra sätt att få hjälpande förklaringar som du kommer förstå.

Upptäck 30 vanliga engelska ord och hur du använder dem

Listan nedan samlades ihop genom data från the Corpus of Contemporary American English.

Vi kommer fokusera på de 30 vanligaste engelska orden — men som vi tidigare nämnde kommer vi organisera dem i kategorier för att göra dem mer minnesvärda. Du kan se orden i enlighet med frekvensen(hur ofta de används) på den här sidan.

Vi har också förklarat deras betydelser och hur du bäst använder dem i ditt vardagliga liv.

Artiklar

the

The kallas en “bestämd artikel.” Det används före ett verb (person, plats eller sak),  när du vill referera till någonting specifikt.

The sandwich I ate for lunch was delicious.

a

Detta kontrasterar mot engelskans a som kallas “obestämd artikel.” Det används också före ett verb, men används när du inte talar om något specifikt. b

I would love to eat a sandwich.

När det används före ett ord som startar med en vokalljud, blir a ett an.

I would love to eat an apple.

Verb

Verb är handlingsrelaterade ord. Kom ihåg att engelska verb ibland ändrar sin stavning beroende på ämnet och tidsperspektivet i meningen.

be

Be används för att kommunicera någontings existens eller status.

Everyone wants to be free.

have 

Have är ordet du använder för att visa ägarskap. Det kan referera till objekt eller saker som är dina, men också mer abstrakta koncept.

I have a cat.

I have a meeting today. 

Ett annat användningsområde för ordet have är att indikera att du behöver göra något.

I have to go grocery shopping because there is no food in the house.

do

Do används när du talar om att genomföra en handling.

I will do my work.

say

Say betyder att kommunicera verbalt. När vi talar med någon, säger (say) vi saker genom språket.

I say hello to my mother when I see her.

Konjunktioner

Konjunktioner används för att koppla ihop idéer i en mening.

and

Två idéer kan bli ihopkopplade i en mening genom att använda ordet and. Detta hjälper till att göra en mening mer detaljerad.

The girl went to the kitchen and made a cup of coffee.

I am wearing a sweater and a jacket.

or

Ordet or fungerar på ett liknande sätt som and. Men det kopplar samman separata idéer eller visar på hur den andra idéen skiljer sig från den första idéen. Det används för att visa ett annat perspektiv eller sätt att tänka på någonting.

Would you like tea or coffee?

We can have the meeting in the office or by phone.

for

Här är ett ord som har ett stort antal olika användningsområden.

Generellt sett används for till att addera ett resonemang eller mening till en idé.

I am going to the pool for a swim.

He stopped eating sugar for his health.

Det används också ofta för att visa på intention, tillhörighet eller syfte.

This present is for you.

I ordered waffles for breakfast.

but

Ordet but knyter samman två idéer för att visa hur de är motsatta eller bara annorlunda.  Det används till att förklara två orelaterade eller motsägelsefulla saker som händer.

It was sunny but she was cold.

I want to go to the bar, but I have to finish my work.

Prepositioner

Prepositioner förklarar var ett substantiv är i relation till annat.

of

Of är ett väldigt användbart ord som hjälper till att förklara relationen mellan saker eller fenomen.

Du kommer ofta höra det när någon eller någontings roll eller position ska beskrivas.

The president of the United States.

Of kan också förklara var saker och ting är. Detta görs ofta med ord som beskriver riktning på exempelvis det här sättet; to the right of eller to the left of.

The table is to the right of the door.

Det kan också dela upp objekt.

I read most of the books.

I took a piece of the pie.

in

In förklarar positionen av någonting som använder det inre utrymmet av ett annat substantiv. Det är motsatsen till ordet out.

The girl is in the car.v 

to

To visar oftast på rörelse mellan platser.

The boy walked to the park.

with

Ordet with används när två saker är tillsammans. Det hjälper till att förklara saker som händer eller existerar samtidigt.

My phone is with my keys.

on

Om någonting är on någonting annat,  betyder det att det är i kontakt med det objektets övre yta.

The food is on the table.

On refererar också vanligen till elektroniska apparater som för närvarande används.

Turn the TV on so we can watch something!

from

From används för att beskriva en startpunkt. Det förklarar var något uppstod eller när något började ske. From hjälper till att förklara ett mått av tid eller distans.

I come from China. 

It will take 10 minutes to walk from the shops.

at

At säger oss var eller när någonting händer. Det förklarar om ett substantiv är inne, på eller nära en särskild plats.

He is at the beach.

At förklarar också tiden när en händelse sker.

She eats at noon every day.

by

By hjälper människor förklara när någonting är nära någonting annat.

She sat by the tree.

Det visar också hur människor använder saker med hjälp av någonting annat.

She got on the train by the back door.

Pronomen

it

It kan användas istället för ett substantiv. Det här ordet används oftast för att tala om objekt, inte människor.

Our house is new. It is small and white.

I

I används när du talar om dig själv. Istället för att säga ditt namn, kan du använda ordet I.

I am happy today.

you

På samma sätt som I används för att prata om dig själv,  används you för att prata om en annan person. Det används när man pratar direkt till en annan person.

What do you think?

he

He är ett annat ord som kan ersätta ett substantiv. He används när du pratar om en man, men utan att prata med mannen direkt. .

My dad is funny. He tells me jokes.

she

She används när du talar om en kvinna utan att tala direkt med henne.

She was talking on her phone.

they

They refererar till objekt eller människor som inte är inkluderade i konversationen direkt.

The students in the class are tired. They need a break.

we

Istället för att använda ordet I för att prata som en person, använd we för att syfta till en hel grupp som du är en del av.  En grupp på två eller fler personer kan använda ordet we.

We like going to the movies.

Diverse

Orden nedan kan tjäna ett flertal syften och kan kategoriseras olika beroende på kontext. Vi kommer här fokusera på de vanligaste sätten att använda respektive ord.

his

Ordet his används för att visa på hur en man äger någonting.

Otroligt nog så är his det 25:e vanligaste engelska ordet, medan hers (ordet som visar på ägarskap av någonting av en kvinna) är det 3885:e på samma lista från Corpus of Contemporary American English.

His car is old.

The man waved to his family. 

that

That används när du gör en referens till en specifik person, sak eller idé som inte omedelbart är en del av konversationen.

Look at that beautiful tree across the street!

this

This liknar på många sätt ordet that, och många som lär sig engelska har svårigheter att skilja de två. Generellt sett så kan man säga att this används när det gäller objekt som är mer omedelbara eller nära dig.

This ring looks wonderful on my finger.

not

Ordet not hjälper att uttrycka negation. Det förklarar frånvaron av en sak, handling, tillstånd etc.

It will not rain today. 

She is not at work. 

n’t

Okej, här är ett lite speciellt ord.

Ingen som har engelska som modersmål skulle tala om för dig att n’t är ett ord. Men eftersom det används för frekvent för att visa på negation, får det sin egen plats på Corpus of Contemporary American English ord lista.

Att addera n’t på slutet av ord visar på när not används som en motsägelse.

När du kombinerar not med ett annat ord, förkortas not till n’t. Det adderas då till slutet av det andra ordet. Det här skapar ett nytt ord.

Till exempel, orden is och not kombineras för att skapa motsägelsen isn’t.

I can’t study today.

My mail hasn’t arrived. 

 

De kanske verkar korta, men orden i vår lista är viktiga. Att lära sig vanliga engelska ord kommer på ett tydligt sätt förbättra din engelska kommunikationsförmåga. Sedan kan du gå vidare till att tala, läsa och skriva med självförtroende!

Enter your e-mail address to get your free PDF!

We hate SPAM and promise to keep your email address safe

Close