engelsk-meningsbyggnad

Guiden till engelsk meningsbyggnad som är enklare än du tror

Är dina engelska meningar lite skakiga? 

Vinglar de som en stol med ett för kort ben?

Bra engelsk meningsbyggnad är nyckeln till stark, effektiv kommunikation på engelska.

Om du inte känner till delarna av en mening eller hur du kombinerar dem i rätt ordning, kommer dina meningar helt enkelt falla ihop!

I det här inlägget visar vi dig hur du skriver och talar med grammatiskt korrekta meningar i tre steg.

Vad du bör och inte bör göra för att bli bättre på engelsk meningsbyggnad

Före vi dyker in i reglerna för meningsstrukturer, kan det vara hjälpsamt att hålla dessa tips i åtanke för att tala och skriva med tydligare meningar på engelska.

Vad du inte bör göra:

  • Förlita dig inte på bruten engelska: Ibland är det frestande att sätta ett subjekt och verb tillsammans och hoppas att din lyssnare förstår. Men om du aktivt övar på meningsstruktur, ta tid till att skapa kompletta meningar. Även om de är fel, lär du dig från processen.
  • Tänk på ditt modersmål: Varje språk har sina egna regler för meningsstruktur. Om du översätter fram och tillbaka mellan engelska och ditt modersmål, kommer du aldrig bli helt bekväm med engelskans regler. Så försök formulera meningar genom att tänka på engelska först.

Vad du bör göra:

  • english-sentence-structureLyssna på autentisk engelska på FluentU: Immersion (att omge dig själv med talad och skriven engelska) är en av de snabbaste sätten att lära dig engelsk meningsbyggnad. De mönster som finns kommer att komma helt naturligt för dig. FluentU gör detta möjligt oavsett var du är, genom att förvandla riktiga engelska videos till personliga språklektioner.

Dessa videor inkluderar filmtrailers, nyhetsklipp, musikvideos, inspirerande tal och mer. Varje video har interaktiva bildtexter. Håll bara över ett valfritt ord och videon pausas automatiskt för att visa dig en definition. Du kommer också se andra videos som har det ordet så att du kan höra hur det används i olika typer av meningar.

Sedan finns övningar, flashcards och hela skriftliga återgivningar för att förstärka vad du lärt dig. Det är ett roligt men effektivt sätt att öva engelska på. När du utforskar hela videobiblioteket kommer du börja absorbera engelska meningsstrukturer innan du själv inser det!

  • english-sentence-structureRätta ditt skrivande med GrammarlyGrammarly är som en super-laddad grammatik-och stavningskontroll. Den pekar inte bara på dina misstag, men den kommer faktiskt också visa dig vad du gjorde för fel! Det betyder att du inte kommer göra samma misstag nästa gång!

Grammarly kan hitta fel i meningsstrukturen som problem med ordföljd eller saknade ord, tillsammans med många andra typer av grammatik-och stavnings problem.

Vinglig engelska? Den här guiden till engelsk meningsbyggnad kommer försätta dig på stabil grund

Meningar är de fundamentala byggstenarna till alla språk. Som tur är så är meningsstrukturen och syntax i engelska ganska enkla att förstå, applicera och lära sig.

Byggstenarna i engelska meningar

Du behöver förstå dessa termer innan vi undersöker de olika engelska meningsstrukturerna och reglerna för att formulera dem.

Subjekt och predikat

De enklaste engelska meningarna har vanligtvis två delar: ett subjekt och predikat. Subjektet refererar till vem eller vad som agerar i meningen. Predikatet ger oss information kopplad till eller om subjektet.

Låt oss ta meningen “I walk the dog.” I den här meningen är “I” subjektet, eftersom det refererar till personen som begår handlingen.

Predikatet är då “walk the dog” eftersom det berättar för oss vad subjektet gör.

Här är några fler exempel. Subjektet är i fetstil och predikatet är kursiverad.

I study at a public university.

Rajesh works at a marketing firm.

She likes the color purple a lot.

Huvudsats och bisats

En sats refererar till en grupp ord som innehåller ett subjekt och ett predikat.

Det finns huvudsats, som kan stå själva som fullständiga meningar. Det finns också bisats, som behöver sättas ihop med en huvudsats för att vara förståelig.

  • Huvudsats: I went home.
  • Bisats: If I went home…

Ackusativobjekt och dativobjekt

Subjekt, predikat och satser kan hittas i alla meningar, men ackusativobjekt och dativobjekt finns bara i vissa meningar. Men de är också ganska vanliga och det är viktigt att kunna känna igen dem när de används. 

Ackusativobjekt  refererar till något som är mottagare till en handling av subjektet. Dativobjekt är vad/vem som mottar handlingen.

Okej, det är lite förvirrande va? Låt oss titta på ett exempel.

Logan gives the book to his brother.

“His brother” får en bok från Logan, så “his brother” är dativobjekt. Då Logan begick en handling med boken (“gives”),  är boken ackusativobjektet.

De fyra grundläggande strukturerna i engelsk meningsbyggnad

Meningar kan vara korta och koncisa eller långa, röriga och komplicerade. Här är de olika typerna och reglerna för hur de formeras.

  • Enkel mening: En enkel mening innehåller en enskild huvudsats.

Till exempel: “John finished the book.” Den här meningen har ett subjekt och ett predikat och kan stå själv som en fullständig mening.

  • Sammansatta mening: En sammansatt mening formas när två eller fler enkla meningar slås ihop, vanligtvis genom konjunktioner (exempelvis and, or, but) eller ett semicolon.

Till exempel är “She went to sleep and he stayed up to finish the work” en sammansatt mening eftersom den kan brytas ned till två enkla meningar: “She went to sleep.” och “He stayed up to finish the work.”

  • Komplex mening: En komplex mening innehåller en huvudsats och en bisats.

Ta den här meningen till exempel; “John finished the book even though he was getting late for work.” Huvudsats som är (“John finished the book”) kombineras med en bisats som är (“even though he was getting late for work.”).

  • Sammansatt komplex mening: En sammansatt komplex mening innehåller minst två huvudsatser och en eller flera bisatser.

Till exempel: “Even though I set my alarm last night, I didn’t hear it ring this morning och I woke up late.” Independent clauses är i fetstilt och dependent clause är kursiverad.

När du lär dig och övar, börja med de enkla meningarna och använd sedan konjunktioner för att formera sammansatta meningar. När du väl fått tillräckligt med självförtroende, kan du börja forma längre komplexa och sammansatta komplexa meningar.

Reglerna i ordföljd i engelsk meningsbyggnad

Det engelska språket är väldigt noggrant med syntax, vilket syftar på arrangemanget och ordningen av orden i en mening. Om du är förvirrad, kan dessa regler hjälpa dig.

Adjektiv kommer före substantiv, adverb kommer efter verb

Adjektiv är alltid placerade före ett substantiv eller pronomen som de modifierar. Adverb placeras vanligtvis efter det verb som de modifierar.

Vi säger till exempel “She wore a red dress” och aldrig “She wore a dress red.”

På ett liknande sätt är det mer sannolikt att du kommer få höra en mening som “The bird sang sweetly” istället för “The bird sweetly sang.” Du bör känna till att det anses vara ett stort misstag att sätta adverb före verb.

Information organiseras efter “Plats, beteende, tid”

När du lägger till detaljer till dina meningar, är det användbart att komma ihåg regeln kring “plats, beteende, tid.” Information struktureras generellt sett i den här ordningen.

En engelsktalande kan säga,“I travel to her house (place) by bus (manner) every weekend (time).” De skulle förmodligen inte säga, “I travel by bus every weekend to her house.”

Du kommer förstås ibland stöta på meningar som inte följer den här regeln och de är inte grammatiskt inkorrekta, men det här är den vanliga ordningen. Ibland är “time” nämnt i början på en mening, vanligtvis i syftet att understryka den aspekten.

Börja inte meningar med konjunktioner (Formell engelska)

När det kommer till formellt skrivande på engelska, undvik att börja dina meningar med konjunktioner.

Konjunktioner är ord som and, but, yet, or och because.

Det är inte grammatiskt inkorrekt att börja med en konjunktion —men det är en väldigt välkänd tradition bland engelska talare. Många pedagoger i engelska, till exempel, kan förvänta sig att du följer denna regel när du skriver akademiska uppsatser.

Du behöver dock inte följa den när du talar eller skriver informellt.

Frågeord kommer i början

I det engelska språket används vissa ord alltid i frågor. Dessa är how, when, why, what, where, et.c. och är vanligtvis placerade i början av en mening.

Till exempel, om du frågar efter vägen skulle du säga någonting i stil med:

What is the fastest route to the airport?

How can I go from school to the store?

Where is the local pharmacy shop here?

Detta är grunderna i strukturen hos engelska frågor—du kan finna en djupgående guide till att formera frågor på engelska här.

 

Det bästa sättet att lära sig engelska på är att använda det så mycket som möjligt. Så håll utkik efter varje möjlighet att prata och skriva på engelska.  Prata med dina vänner eller en studiepartner på internet eller skapa en vana att skriva ned dina tankar och känslor i vardagen. Titta upp grammatiska resurser och länkar på internet, gör dina lektioner regelbundet och var inte rädd för att göra misstag eller att fråga dina lärare om återkoppling. Ju mer ju exponerar dig själv för språket och bekantar dig med det, ju snabbare kommer du lära dig engelsk meningsbyggnad.


Archita Mittra är en frilansskribent, journalist, redaktör och pedagog. Kika in på hennes blogg eller kontakta henne för förfrågningar som rör frilansande/pedagogik.

Enter your e-mail address to get your free PDF!

We hate SPAM and promise to keep your email address safe

Close